Pápež vyhlásil na piatok 4. septembra deň modlitby a pôstu za Libanon

Po šiestich mesiacoch sa pápež František v stredu 2. septembra opäť stretol s veriacimi na generálnej audiencii. Pri tejto príležitosti vyslovil osobitnú výzvu k solidárnosti s Libanonom zasiahnutým ťažkou krízou a vyhlásil na piatok 4. septembra celosvetový deň modlitby a pôstu za Libanon.

Jozef Bartkovjak SJ - Vatikán

Už pred audienciou, keď podľa svojho zvyku prišiel v predstihu medzi veriacich, pápež pobozkal libanonskú zástavu v rukách jedného z kňazov prítomných medzi pútnikmi. V závere audiencie vyslovil špeciálnu výzvu na podporu trpiacich obyvateľov Libanonu.

„Libanon nemožno nechať opustený“, zdôraznil Svätý Otec. Vyzdvihol svedectvo a symbol, ktorý táto krajina predstavuje ako „posolstvo slobody a príklad pluralizmu ako pre Východ, tak aj pre Západ“.

Zvlášť obyvateľov Bejrútu pápež povzbudil, aby neklesali na duchu a z viery a modlitby čerpali silu pri náročnej obnove z následkov nedávnej explózie. Obrátil  sa aj na politikov a náboženských predstaviteľov a miestnu Cirkev vyzval k obetavosti a duchu chudoby a pokory pri preukazovaní pomoci trpiacim a upevňovaní bratstva. Pripomenul dôležitosť zachovania prítomnosti kresťanov v Libanone i v celom blízkovýchodnom regióne.

Celosvetový deň modlitby pôstu za Libanon: piatok 4. septembra

Pápež František pre všetkých veriacich vyhlásil na piatok 4. septembra celosvetový deň modlitby a pôstu za Libanon. Ako oznámil, pri tejto príležitosti vyšle do Libanonu ako svojho zástupcu kardinála Pietra Parolina, vatikánskeho štátneho sekretára, na vyjadrenie solidarity a blízkosti pápeža všetkým trpiacim.

Na záver generálnej audiencie sa Svätý Otec v tichu postojačky modlil spolu s celým zhromaždením za trpiacich v Libanone. Zem cédrov a celú oblasť Blízkeho východu zveril pod ochranu Našej Panej z vrchu Harissa.

Libanonský kňaz v poďakovaní pápežovi za jeho podporu spomenul aj hroziaci masový exodus libanonských kresťanov do zahraničia. Podľa jeho slov už 300 tisíc libanonských kresťanov predložilo svoje dokumenty s úmyslom vysťahovalectva.

Videozáznam generálnej audiencie

Solidarita a cnosť viery - 5. diel katechéz „Uzdraviť svet“

Generálna audiencia sa konala pri rešpektovaní 

opatrení zdravotnej prevencie.  Asi štyrom stovkám pútnikov, ktorí zaplnili Nádvorie sv. Damaza vo vnútornom areáli Apoštolského paláca, sa v katechéze pápež František prihovoril na tému solidarity. V kontexte boja s pandémiou zdôraznil postoj solidárnosti inšpirovaný láskou a vyzval svet k novej mentalite pamätajúcej na potreby ostatných.

Dnešná katechéza s názvom „Solidarita a cnosť viery“ bola už piatym pokračovaním cyklu „Uzdraviť svet“. Pápež František v ňom postupne rozoberá princípy sociálnej náuky Cirkvi ako duchovné a morálne podnety pre zápas s krízou spôsobenou pandémiou.

Svätý Otec sa ako zvyčajne krátko prihovoril aj skupinám veriacich z jednotlivých jazykových oblastí sveta. V príhovore k Poliakom pripomenul i nedávne 40. výročie vzniku poľského odborového a občiansko-politického hnutia Solidarnošč.

Viac fotografií

Výzva Svätého Otca v prospech Libanonu - plné znenie

„Drahí bratia a sestry, mesiac po tragédii, ktorá zasiahla mesto Bejrút, moje myšlienky stále smerujú k drahému Libanonu a k jeho mimoriadne skúšanému obyvateľstvu. A tento kňaz, ktorý je tu, priniesol na audienciu [libanonskú] zástavu.

Ako pred tridsiatimi rokmi v kľúčovej chvíli histórie krajiny povedal sv. Ján Pavol II., aj ja dnes opakujem: «Zoči-voči opakovaným drámam, ktoré každý z obyvateľov tejto zeme pozná, uvedomujeme si extrémne nebezpečenstvo, ktoré ohrozuje samotnú existenciu krajiny. Libanon nemôže byť opustený v osamotení» (Apoštolský list všetkým biskupom Katolíckej cirkvi o situácii v Libanone, 7. september 1989).

Počas viac než sto rokov bol Libanon krajinou nádeje. Aj počas tých najtemnejších období svojich dejín si Libanončania uchovali svoju vieru v Boha a preukázali schopnosť urobiť zo svojej zeme miesto tolerancie, úcty a spolužitia, jedinečného v tomto regióne. Hlboko pravdivé je tvrdenie, že Libanon predstavuje oveľa viac než len akýsi štát: Libanon «je posolstvom slobody, je príkladom pluralizmu ako pre Východ, tak aj pre Západ» (tamtiež). Pre dobro samotnej krajiny, ale aj sveta, nemôžeme dovoliť, aby sa toto dedičstvo stratilo.

Povzbudzujem všetkých Libanončanov, aby aj naďalej dúfali a aby znovuobjavili sily a energie potrebné na nový začiatok. Žiadam politikov a náboženských lídrov, aby sa s úprimnosťou a transparentnosťou nasadili v diele obnovy, aby nechali padnúť čiastkové záujmy a hľadeli na všeobecné dobro a na budúcnosť národa. Zároveň obnovujem pozvanie medzinárodnému spoločenstvu, aby podporovalo krajinu a pomohlo jej vyjsť zo závažnej krízy bez toho, aby sa zapojilo do regionálnych napätí.

Osobitne sa obraciam na obyvateľov Bejrútu, ťažko skúšaných explóziou: bratia, naberte znovu odvahu! Viera a modlitba nech sú vašou silou. Neopúšťajte vaše domy a vaše dedičstvo, nedovoľte, aby upadol sen tých, ktorí verili v budúcnosť jednej peknej a prosperujúcej krajiny.

Drahí pastieri, biskupi, kňazi, zasvätení a zasvätené, laici, pokračujte v sprevádzaní vašich veriacich. A  vás, biskupi a kňazi, žiadam o apoštolské nadšenie; žiadam vás o chudobu, žiaden luxus, chudobu s vaším chudobným ľudom, ktorý trpí. Vy im dajte príklad chudoby a pokory. Pomáhajte vašim veriacim a vášmu ľudu postaviť sa opäť na nohy a byť protagonistami nového znovuzrodenia.

Buďte všetci šíriteľmi svornosti a obnovy v mene spoločného záujmu, jednej skutočnej kultúry stretnutia, spolužitia v pokoji a bratstve. To slovo tak drahé svätému Františkovi: bratstvo. Nech je táto svornosť obnovou v spoločnom záujme. Na tomto základe bude možné zaistiť kontinuitu prítomnosti kresťanov a váš nevyčísliteľný príspevok krajine, arabskému svetu a celému regiónu, v duchu bratstva medzi všetkými náboženskými tradíciami, ktoré sú v Libanone.

Z tohto dôvodu túžim pozvať všetkých k univerzálnemu dňu modlitby a pôstu za Libanon v najbližší piatok 4. septembra. Mám v úmysle v ten deň vyslať do Libanonu môjho reprezentanta, aby sprevádzal tamojší ľud: pôjde tam v mojom mene štátny sekretár, aby vyjadril moju blízkosť a solidaritu.

Obetujme našu modlitbu za celý Libanon a za Bejrút. Buďme nablízku aj prostredníctvom konkrétneho charitatívneho úsilia, tak ako pri podobných príležitostiach. Pozývam aj bratov a sestry iných konfesií a náboženských tradícií, aby sa pripojili k tejto iniciatíve spôsobmi, ktoré budú považovať za najvhodnejšie, avšak všetci spoločne.

A teraz vás prosím, aby ste Márii, Našej Panej z Harissy, zverili naše úzkosti a nádeje. Nech ona podopiera tých, ktorí oplakávajú svojich drahých a nech vlieva odvahu všetkým, ktorí prišli o svoje domy a s nimi i o kus svojho života. Nech oroduje u Pána Ježiša, aby Zem cédrov znovu zakvitla a šírila vôňu spolunažívania v celom regióne Blízkeho východu. A teraz pozývam všetkých, aby sme, ak sa to dá, vstali a v tichu sa modlili za Libanon.“

(Preklad: Slovenská redakcia VR)

Aktualizované: 2.9.220, 15:37

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

02 septembra 2020, 11:46