Pápežov tvít na sviatok sv. Jakuba: Ježiš nezrýchľuje krok, berie ohľad na našu situáciu

„Pravý pútnik dokáže kráčať rovnakým tempom ako ten najpomalší. A Ježiš toto dokáže. Ježiš je naším spoločníkom v putovaní. Nezrýchľuje krok, berie ohľad na našu situáciu. Je Pánom trpezlivosti.“ Týmto odkazom sa prihovoril Svätý Otec František cez sociálnu sieť Twitter v sobotu 25. júla na sviatok svätého spoštola Jakuba (staršieho), ktorému je zasvätená pútnická svätyňa v Santiagu de Compostela.

Stredoveká tradícia putovania do Santiaga v západnom cípe Európy prežíva na začiatku tretieho tisícročia svoju renesanciu. Je to aj napriek sekularizácii, ktorá poznačila Západnú Európu a stále viac preniká i do jej ďalších častí. Pútnická cesta pomáha človeku uponáhľanej doby zastaviť sa a reflektovať, vstúpiť do kontaktu so sebou samým a s Bohom.

V mlčaní a prežívaní vnútornej očisty prichádza pútnik 

do kontaktu so Stvoriteľom cez krásy jeho tvorstva i v kontakte s posvätnými miestami Cirkvi, s prejavmi viery predchádzajúcich generácií, ktoré čerpali z viery. Zdieľanie námah cesty je pre pútnika neraz návratom k rýdzosti vzťahov, založených na priateľstve a čistote duše.

Nadobudnutím rovnováhy a zmierenia vo vzťahoch s Bohom, s blížnymi, so stvorenstvom i so sebou samým sa človek stáva schopným urobiť správne životné rozhodnutia. Z putovania sa vracia obnovený, so zážitkom katarzie a nového rozbehu. Pútnická cesta sv. Jakuba už takto pomohla nejednému človeku hľadajúcemu zmysel života a prináša oživenie oslabenej pamäti, cez znovuobjavenie kresťanských koreňov Európy.

Na Svätojakubskú cestu už dnes možno vyštartovať aj priamo zo Slovenska, prípadne absolvovať niektorý jej úsek z celkovo 650 kilometrov na našom území. Pešo to predstavuje celý jeden mesiac. Cesta vedie stredovekými pútnickými trasami, sleduje miesta s patrocíniom sv. Jakuba a dáva pútnikovi vychutnať si krásy Slovenska: prírodné, duchovné a kultúrne.

Putuje sa tradične z východu na západ, s duchovným zrakom upretým na Santiago. Slovenská trasa vychádza z Košíc, prechádza Levočou, cez Donovaly sa pútnik trpezlivo prehupne do Hronského Beňadiku a cez Trnavu sa krok za krokom dostane až do Bratislavy.

Trasa sa ďalej sa napája na rakúsku „Jakobsweg“ v mestečku Wolfstahl. V Bratislave vyúsťuje aj trasa pútnikov z Maďarska „Szent Jakab út“, ktorá vedie popri Dunaji cez Rajku. V rámci slovenskej trasy Svätojakubskej cesty sa pripravuje aj severná cesta vedúca z Kysúc cez Trenčín a Trnavu.

www.jakubskacesta.eu

www.svatojakubskacesta.sk   

-jb-

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

25 júla 2020, 13:30