2020.05.24 Regina Coeli 2020.05.24 Regina Coeli 

Konferencii katolíckych médií USA a Kanady zaslal list pápež František

„Pomáhať druhým vnímať situácie a osoby z pohľadu Ducha Svätého“ – k tomuto pozval pápež František vo svojom posolstve pracovníkov katolíckych médií USA a Kanady, ktorí sú zídení na výročnej konferencii. Téma stretnutia členov Catholic Press Association znie: „Spoločne i popri oddelení“ (Together While Apart).

Komunikácia umožňuje jednotu, sme povolaní žiť v spoločenstve uprostred siete vzťahov, ktorá je v neustálej expanzii, pripomína pápež. Konštatuje, že téma a význam jednoty paradoxne vystúpili do popredia počas pandémie, pri skúsenosti s udržiavaním bezpečnej spoločenskej vzdialenosti:

„V skutočnosti, skúsenosť týchto posledných mesiacov nám ukázala, nakoľko nevyhnutná je misia médií pre udržiavanie osôb v jednote, skracujúc vzdialenosti, zabezpečujúc potrebné informácie a otvárajúc mysle a srdcia pravde“.

Ideál jednoty uprostred rozličnosti, ktorý je vyjadrený aj štátnym mottom USA (E pluribus unum), má inšpirovať službu médií v prospech všeobecného dobra, píše pápež a dodáva:

„Táto potreba je ešte urgentnejšia dnes, v epoche charakterizovanej konfliktmi a polarizáciami, voči ktorým zdá sa že nie je imúnna ani katolícka komunita. Potrebujeme médiá schopné budovať mosty, brániť život a búrať viditeľné i neviditeľné múry, ktoré zabraňujú úprimnému dialógu a skutočnej komunikácii medzi osobami a komunitami.

Potrebujeme médiá, ktoré by mohli pomôcť ľuďom, a predovšetkým mladým, rozlíšiť dobro od zla, formulovať správne úsudky založené na jasnej a nestrannej prezentácii skutočností a chápať dôležitosť nasadenia sa pre spravodlivosť, spoločenskú svornosť a úctu k nášmu spoločnému domovu.

Potrebujeme zásadových mužov a ženy, ktorí by chránili komunikáciu od všetkého, čo by ju mohlo deformovať či podrobiť iným účelom.“

„Komunikácia nie je len otázkou profesionálnych schopností“, vysvetľuje Svätý Otec a dodáva: „Nemôžeme skutočne komunikovať, ak nie sme osobne zainteresovaní, ak osobne nedosvedčujeme pravdu posolstva, ktoré odovzdávame druhým“.

Pracovníci katolíckych médií k svojej práci potrebujú neustálu pomoc Ducha Svätého. Petrov nástupca im preto vyprosuje jeho dary, osobitne „múdrosť, poznanie a dobrú radu“. Ďalej píše:

„Jedine pohľad Ducha Svätého nám dovoľuje nezatvárať oči pred tými, ktorí trpia a hľadať skutočné dobro pre všetkých. Jedine s týmto pohľadom môžeme účinne pracovať na prekonávaní chorôb rasizmu, nespravodlivosti a ľahostajnosti, ktoré zmrzačujú tvár našej spoločnej rodiny.

Prostredníctvom vášho nasadenia a vašej každodennej práce môžete druhým pomôcť vnímať situácie a osoby z pohľadu Ducha Svätého. Tam, kde náš svet príliš často hovorí adjektívami a príslovkami, nech kresťanskí komunikátori hovoria podstatnými menami, ktoré uznávajú a prehlbujú tiché dožadovanie sa pravdy a podporujú ľudskú dôstojnosť. Tam, kde svet vidí konflikty a rozdelenia, hľaďte na utrpenie a na chudobných, aby ste dali hlas požiadavke našich bratov a sestier potrebujúcich milosrdenstvo a pochopenie.“

S poukázaním na nedávnu slávnosť svätých apoštolov Petra a Pavla pápež pracovníkom amerických a kanadských médií zaželal:

„Nech duch jednoty s biskupom Ríma, ktorý bol vždy charakteristickým znakom katolíckej tlače vo vašich krajinách, vás všetkých udržiava zjednotených vo viere a silných tvárou v tvár prchavým kultúrnym módam, ktoré nemajú vôňu evanjeliovej pravdy“.

-zk-

Aktualizované: 1.7.2020, 21:42

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

01 júla 2020, 13:43