1592133147516.jpg

Pri modlitbe Anjel Pána pápež apeloval za mier pre Líbyu

Pri modlitbe Anjel Pána v nedeľu 14. júna sa na Námestí sv. Petra zhromaždilo niekoľko stoviek ľudí, opäť o niečo viac oproti predchádzajúcej nedeli. Svätý Otec sa v príhovore k nim zameral na účinky Eucharistie, ktorým je vytváranie jednoty. Vyslovil aj naliehavý apel za zastavenie násilia v Líbyi. V závere pripomenul Svetový deň darcov krvi.

Jozef Bartkovjak SJ - Vatikán

Ako vysvetlil Svätý Otec v úvodnom príhovore, Eucharistia vytvára Cirkev mystickým účinkom jednoty s Kristom a komunitným účinkom bratskej jednoty spoločenstva: „Toto je tajomstvo prijímania, Eucharistie: prijímať Ježiša, aby nás premenil zvnútra, a prijímať Ježiša, aby z nás vytváral jednotu, a nie rozdelenie.“

Pápež František po udelení požehnania vyjadril vážnu ustarostenosť nad dramatickou situáciou v Líbyi, sužovanej ozbrojeným násilím a utrpením obyvateľstva i migrantov na jej území. Vyzval medzinárodné organizácie, politické a vojenské autority k rozhodnému úsiliu o dosiahnutie mieru, stability a jednoty tejto krajiny.

Na medzinárodné spoločenstvo sa Svätý Otec obrátil s prosbou o pozornosť k situácii migrantov, utečencov, žiadateľov o azyl a vnútorných vysídlencov, nachádzajúcich sa v Líbyi, ktorí sú vystavení násilnostiam, vykorisťovaniu a krutostiam. K minúte tichej modlitby za Líbyu pozval všetkých prítomných veriacich:

„Drahí bratia a sestry, s veľkou obavou a bolesťou sledujem dramatickú situáciu v Líbyi. Bola prítomná v mojich modlitbách počas uplynulých dní. Prosím, vyzývam medzinárodné inštitúcie a tých, čo majú politickú a vojenskú zodpovednosť, aby s presvedčivosťou a ráznosťou opäť začali hľadať cestu k zastaveniu násilností, ktoré by viedlo k pokoju, stabilite a jednote krajiny.

Modlím sa aj za tisícky migrantov, utečencov, žiadateľov o azyl a vnútorne vysídlených ľudí v Líbyi. Zdravotná situácia ešte viac sťažila ich už aj tak drsné podmienky, robiac ich zraniteľnejšími voči formám vykorisťovania a násilia. Je tam krutosť.

Vyzývam medzinárodnú komunitu, prosím, vezmite si k srdcu ich situáciu nájdením konkrétnych ciest a poskytnutím prostriedkov na zaistenie ich ochrany, ktorú potrebujú, dôstojných podmienok a budúcnosti s nádejou.

Bratia a sestry, za toto máme všetci zodpovednosť, nikto sa od toho nemôže cítiť oslobodený. Modlime sa všetci za Líbyu v tichosti.“

Pápež dnes pripomenul aj Svetový deň darcov krvi a vyslovil ocenenie všetkým, čo touto veľkodušnou formou prejavujú lásku k blížnemu:

„Na dnes pripadá Svetový deň darcov krvi. Je to príležitosť na povzbudenie spoločnosti, aby bola solidárna a citlivá voči tým, ktorí to potrebujú. Zdravím prítomných dobrovoľníkov a vyjadrujem moje uznanie všetkým tým, ktorí konajú tento jednoduchý, avšak veľmi dôležitý skutok pomoci blížnemu: darovanie krvi.“

Videozáznam

Celý príhovor pred modlitbou Anjel Pána

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Dnes sa v Taliansku a iných krajinách slávi 

Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi - Corpus Domini. V druhom dnešnom liturgickom čítaní sv. Pavol oživuje našu vieru v toto tajomstvo prijímania (porov. 1 Kor 10,16-17). Zdôrazňuje dva účinky účasti na kalichu a lámaní chleba: účinok mystický a účinok komunitný.

Najprv apoštol hovorí: „Nie je kalich dobrorečenia, ktorému dobrorečíme, účasťou na Kristovej krvi? A chlieb, ktorý lámeme, nie je účasťou na Kristovom tele?“ (v. 16). Tieto slová vyjadrujú mystický účinok, alebo môžeme povedať duchovný účinok Eucharistie: týka sa jednoty s Kristom, ktorý sa v chlebe a vo víne ponúka na spásu všetkých.

Ježiš je prítomný vo sviatosti Eucharistie, aby bol našou výživou, aby sme ho do seba prijali (asimilovali) a stal sa v nás tou obnovujúcou silou, ktorá dodáva energiu a vôľu znovu vykročiť po akomkoľvek zastavení sa či páde. To si však vyžaduje náš súhlas, našu ochotu nechať sa premeniť, nechať premeniť náš spôsob uvažovania a konania; v opačnom prípade sa eucharistické slávenia, na ktorých sa zúčastňujeme, zužujú iba na akési prázdne a formálne rituály. Veľakrát niekto ide na svätú omšu len preto, že sa to patrí, ako na nejakú spoločenskú udalosť, síce zdvorilú, no stále spoločenskú. Avšak mystické tajomstvo je niečo iné: je to prítomný Ježiš, ktorý prichádza, aby nás nasýtil.

Druhým účinok je účinok komunitný a sv. Pavol ho vyjadruje týmito slovami: „Keďže je jeden chlieb, my mnohí sme jedno telo, lebo všetci máme podiel na jednom chlebe“ (v. 17). Ide o vzájomné spoločenstvo tých, ktorí majú účasť na Eucharistii, až do takej miery, že sa stanú jedným telom, tak ako je jeden chlieb, ktorý sa láme a rozdáva sa im. Sme spoločenstvo sýtené telom a krvou Krista.

Účasť na Kristovom tele je účinným znakom jednoty, spoločenstva, zdieľania. Nemožno mať účasť na Eucharistii bez úsilia o vzájomné bratstvo, ktoré by bolo úprimné. Ale Pán dobre vie, že naše ľudské sily na to samé nestačia. Ba vie, že medzi jeho učeníkmi bude vždy pokušenie v podobe rivality, závisti, predsudkov, rozdelenia... Všetci poznáme tieto veci. Aj preto nám zanechal sviatosť svojej reálnej, konkrétnej a permanentnej prítomnosti, aby sme zostávajúc spojení s ním mohli neustále dostávať dar bratskej lásky. „Ostaňte v mojej láske“ (Jn 15,9), povedal Ježiš; a to je možné vďaka Eucharistii. Ostávať v priateľstve, v láske.

Tieto dva plody Eucharistie: po prvé, jednota s Kristom, a po druhé, spoločenstvo medzi tými, ktorí sa ním sýtia, vytvárajú a neustále obnovujú kresťanské spoločenstvo. Je to Cirkev, kto vykonáva Eucharistiu, no omnoho podstatnejšie je, že Eucharistia vytvára Cirkev, a umožňuje jej byť svojím poslaním ešte skôr, ako ho uskutoční. Toto je tajomstvo prijímania, Eucharistie: prijímať Ježiša, aby nás premenil zvnútra, a prijímať Ježiša, aby z nás vytváral jednotu, a nie rozdelenie.

Svätá Panna Mária nech nám pomáha prijímať vždy so žasnutím a vďačnosťou ten veľký dar, ktorý nám Ježiš dal, keď nám zanechal Sviatosť svojho Tela a svojej Krvi.

(Preklad: Slovenská redakcia VR, Martina Korytiaková)

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

14 júna 2020, 16:32