1590855460214.JPG

V ružencovom spojení pápež vyprosoval svetu záchranu z pandémie

Lurdská jaskynka v hornej časti Vatikánskych záhrad sa v sobotu 30. mája stala dejiskom modlitbovej udalosti v spojení s najväčšími mariánskymi svätyňami piatich kontinentov. Svätý Otec František predsedal modlitbe ruženca s biblickými čítaniami a Loretánskymi litániami.

Úmyslom sa modlitba sústredila na vyprosovanie oslobodenia zo situácie pandémie, ktorá má ešte stále v rozličných krajinách svoje rôzne fázy a bude mať dlhodobý ekonomický a spoločenský dosah. „Jednomyseľní a vytrvalí v modlitbe, spolu s Máriou“ – motto zvolené Pápežskou radou na podporu novej evanjelizácie zároveň vyjadrilo atmosféru vrcholiacej novény pred Slávnosťou zoslania Ducha Svätého.

Za účasti niekoľko desiatok veriacich s rúškami na tvárach a v sprievode speváckeho zboru si  Svätý Otec najprv uctil Lurdskú Pannu Máriu kyticou kvetov. Májovú pobožnosť pred sochou Nepoškvrnenej začal modlitbou, ktorú odporúčal vo svojom liste veriacim na mariánsky mesiac, osobitne v súvise s tragédiou Covid-19:

Ó, Mária, vždy nám žiariš na našej ceste ako znamenie spásy a nádeje. Zverujeme sa ti, Uzdravenie chorých, ktorá si pod krížom bola pripojená k Ježišovej bolesti, pevne si uchovávajúc svoju vieru.

Ty, Záchrana rímskeho ľudu, vieš, čo potrebujeme, a sme si istí, že sa postaráš o to, aby tak ako v Káne Galilejskej mohla po tejto chvíli skúšky znova nastať radosť a oslava.

Pomáhaj nám, Matka Božej lásky, riadiť sa dôsledne Otcovou vôľou a konať to, čo nám povie Ježiš, ktorý vzal na seba naše utrpenia a obťažil sa našimi bolesťami, aby nás skrze kríž priviedol k radosti vzkriesenia. Amen.  

Pod tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička, neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, ty Panna slávna a požehnaná. Amen.“

Do piatich desiatkov slávnostného ruženca uvedených biblickými čítaniami sa postupne zapájali lekár a zdravotná sestra, vyliečený pacient i príbuzní človeka, čo nákaze podľahol. Rehoľná sestra a nemocničný kaplán, farmaceut a novinárka, dobrovoľník i rodičia, ktorým sa v čase pandémie narodilo dieťa.

S priamym prenosom z Vatikánskych záhrad sa spojilo celkovo 34 mariánskych svätýň: Lurdy, Fatima, Čenstochová, Guadalupe, Aparecida a ďalšie svätyne Talianska, Argentíny, USA, Nigérie či Pobrežia Slonoviny. Spojenie aspoň symbolicky znázornila obrazovka s mozaikou živých prenosov z jednotlivých svätýň.

Videozáznam

Po Loretánskych litániách a speve Salve Regina predniesol Svätý Otec druhú modlitbu, ktorú odporúčal celej Cirkvi počas mája v spojení s ružencom:

„Pod tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička. V súčasnej dramatickej situácii, plnej utrpenia a obáv, ktoré sužujú celý svet, utiekame sa k tebe, Božia Matka a naša Matka, a hľadáme útočisko pod tvojou ochranou.

Panna Mária, obráť k nám svoje milosrdné oči v tejto pandémii koronavírusu a uteš tých, ktorí sú vystrašení a ktorí oplakávajú svojich drahých zosnulých, často pochovaných spôsobom, ktorý zraňuje dušu. Posilni tých, čo sa obávajú o svojich chorých, ktorým nemôžu byť nablízku z dôvodu zabránenia nákazy. Posilni dôveru u tých, ktorí v dôsledku dopadov pandémie na ekonomiku a zamestnanosť prežívajú úzkosť z neistej budúcnosti.

Božia Matka a naša Matka, vypros pre nás u Boha, Otca milosrdenstva, aby táto ťažká skúška skončila a aby nám znova zasvitla nádej a pokoj. Tak, ako si sa v Káne prihovorila u svojho božského Syna, popros ho, aby utešil rodiny chorých a obetí pandémie a aby otvoril ich srdcia dôvere.

Ochraňuj lekárov, sestry, zdravotný personál a dobrovoľníkov, ktorí sú v tejto dobe krízovej situácie v prvej línii a riskujú svoj život kvôli záchrane iných životov. Sprevádzaj ich hrdinské úsilie a daj im silu, dobrotu a zdravie.

Stoj pri tých, ktorí dňom i nocou pomáhajú chorým, a tiež pri kňazoch, ktorí sa s pastierskou starostlivosťou a evanjeliovým duchom usilujú pomôcť a povzbudiť všetkých.

Svätá Panna, osvieť mysle odborníkov, aby našli správne riešenia ako zvíťaziť nad týmto vírusom. Pomáhaj zodpovedným jednotlivých štátov, aby konali múdro, starostlivo a obetavo, aby podporovali tých, ktorým chýbajú prostriedky na živobytie, aby prezieravo a v solidárnom duchu naplánovali sociálne a ekonomické opatrenia.

Najsvätejšia Panna Mária, dotkni sa sŕdc, aby obrovské sumy používané na zvyšovanie a zdokonaľovanie zbrojenia boli namiesto toho určené na podporu vhodného bádania, aby sa v budúcnosti predišlo podobným katastrofám.

Najmilšia Matka, daj, nech vo svete vzrastie povedomie našej spolupatričnosti ako členov jednej veľkej rodiny, nech si uvedomíme puto, ktoré nás všetkých spája, aby sme v bratskom a solidárnom duchu vyšli na pomoc mnohej biede a situáciám chudoby. Povzbuď našu pevnosť vo viere, vytrvalosť v službe, stálosť v modlitbe.

Ó Mária, Utešiteľka skľúčených, objím všetky svoje trpiace deti a vypros nám od Boha, aby zasiahol svojou všemohúcou rukou a oslobodil nás od tejto hroznej pandémie, aby sa život mohol znovu rozbehnúť svojím bežným tempom.

Zverujeme sa tebe, ktorá si žiarivým znamením spásy a nádeje na našej ceste, ó dobrotivá, ó milostivá, ó sladká Panna Mária. Amen.“

Pápež František, sprevádzaný po boku Mons. Rinom Fisichellom, predsedom Pápežskej rady na podporu novej evanjelizácie, zakončil mariánsku pobožnosť apoštolským požehnaním.

-jb-

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

30 mája 2020, 18:46