Pápež František prijal generálneho tajomníka OSN Antónia Guterresa

Svätý Otec František prijal v piatok 20. decembra vo Vatikáne generálneho tajomníka OSN Antónia Guterresa. Výsledkom ich stretnutia je spoločné video, v ktorom sa každý z nich prihovára v posolstve reagujúcom na súčasnú situáciu sveta.

Zuzana Klimanová - Vatikán

Stretnutie sa uskutočnilo pri príležitosti blížiaceho sa 75. výročia vzniku OSN. Pápež František zo svojej strany vyzval k pozornosti voči chudobným a k dôvere v dialóg, k vzájomnému bratstvu, k jadrovému odzbrojeniu, spoločnej ochrane stvorenstva a načúvaniu hlasu mladých.

António Guterres ocenil podporu zo strany Svätej stolice pre prácu OSN. Zvlášť vyzdvihol jej úsilie o budovanie mostov medzi rozličnými komunitami a starostlivosť o planétu. Za historické a prelomové označil dva pápežské dokumenty: Encykliku Laudato si´ a Deklaráciu o ľudskom bratstve z Abú Zabí.

Po osobnej audiencii u Svätého Otca sa generálny tajomník OSN António Guterres stretol aj s vatikánskym štátnym sekretárom kardinálom Pietrom Parolinom a sekretárom pre vzťahy so štátmi Mons. Paulom Richardom Gallagherom.

Ako o obsahu rozhovorov informuje komuniké vatikánskeho Tlačového strediska, Svätá stolica vyjadrila uznanie úsiliu OSN v prospech pokoja vo svete. Témami rozhovorov boli aj proces uskutočňovania „Cieľov udržateľného rozvoja“ a kríza multilateralizmu, ktorá je osobitne viditeľná v ťažkostiach riešiť niektoré aktuálne problémy ako migrácia, obchodovanie s ľuďmi, klimatické zmeny a odzbrojovanie. Hovorilo sa aj o situáciách konfliktu, o spoločenskej nestabilite a závažných humanitárnych krízach.

Plné znenie videoposolstva Svätého Otca

„Pán generálny tajomník, je pekné, že toto naše stretnutie sa koná v dňoch, ktoré nás vedú k Vianociam. Sú to dni, v ktorých sú naše pohľady obrátené k nebu, aby sme Bohu zverili osoby a situácie, ktoré máme najviac na srdci. V tomto pohľade v sebe navzájom rozpoznávame synov jediného Otca, bratov.

Vzdávame vďaky za všetko dobro, ktoré existuje vo svete, za mnohých, ktorí sa nezištne angažujú, za tých, ktorí sa nevzdávajú a budujú ľudskejšiu a spravodlivejšiu spoločnosť. Vieme, že sa nemôžeme zachrániť sami.

Nemôžeme a nesmieme sa odvracať bokom pri pohľade na nespravodlivosti, na nerovnosti, na škandál hladu vo svete, na chudobu, na deti, ktoré umierajú, pretože nemajú vodu, jedlo, nevyhnutnú liečbu.

Nemôžeme sa odvracať bokom pred akýmkoľvek typom zneužívania tých najmenších. Musíme všetci spoločne bojovať proti tejto pliage.

Nemôžeme zatvárať oči pred mnohými našimi bratmi, ktorí z dôvodu konfliktov a násilia, biedy či klimatických zmien opúšťajú svoje krajiny a idú v ústrety častokrát smutnému osudu.

Nesmieme zostať ľahostajní tvárou v tvár pošliapanej a vykorisťovanej ľudskej dôstojnosti, útokom na ľudský život, ako na ten ešte nenarodený, tak aj na život každej osoby, ktorá potrebuje opateru.

Nemôžeme a nesmieme sa odvracať bokom, keď sú veriaci rozličných náboženstiev prenasledovaní v rôznych častiach sveta.

Donebavolajúce je využívanie náboženstva na podnecovanie nenávisti, násilia, útlaku, extrémizmu a slepého fanatizmu, ako aj na vynútenie exilu a marginalizácie.

Donebavolajúcimi sú však aj preteky v zbrojení a nové jadrové vyzbrojovanie. A nemorálne je nielen používanie, ale aj vlastnenie jadrových zbraní, ktoré majú taký ničivý dosah, že i len nebezpečenstvo havárie predstavuje temnú hrozbu pre ľudstvo.

Nezostávame ľahostajní tvárou v tvár početným vojnám, ktoré sa aj naďalej vedú a ktoré majú za obete mnoho nevinných.

Dôvera v dialóg medzi ľuďmi a národmi, v multilateralizmus, v úlohu medzinárodných organizácií, v diplomaciu ako nástroj pre porozumenie a dohodu, je nevyhnutná pre budovanie pokojného sveta.

Uznajme sa za členov jediného ľudstva a starajme sa o našu zem, ktorá nám bola z generácie na generáciu zverená Bohom do opatery, aby sme ju zveľaďovali a zanechali ako dedičstvo našim deťom. Úsilie o zníženie znečisťujúcich emisií a o integrálnu ekológiu je urgentné a nevyhnutné: urobme niečo prv, než bude príliš neskoro!

Načúvajme hlasu mnohých mladých ľudí, ktorí nám pomáhajú uvedomiť si, čo sa dnes deje vo svete a žiadajú od nás, aby sme boli rozsievačmi pokoja a budovateľmi – spoločne a nie osamote – ľudskejšej a spravodlivejšej spoločnosti.

Vianoce, v ich rýdzej jednoduchosti, nám pripomínajú, že to, čo v živote skutočne zaváži, je láska.“

Záber zo stretnutia vo Vatikáne
Záber zo stretnutia vo Vatikáne

Z myšlienok generálneho tajomníka OSN

Generálny tajomník OSN António Gutteres, ktorý prišiel do Večného mesta z medzinárodnej klimatickej konferencie COP25 v Madride, v spoločnom videu vyjadruje vďaku pápežovi Františkovi za jeho angažovanosť v prospech pokoja, ľudskej dôstojnosti i životného prostredia a nazýva ho „poslom nádeje a ľudskosti“. Osobitne vyzdvihuje pápežovu službu v oblasti rozvíjania medzináboženských vzťahov:

„Vaša Svätosť, chcem vyjadriť svoje hlboké ocenenie za Vašu výnimočnú službu pri podporovaní medzináboženských vzťahov – vrátane Vašej prelomovej deklarácie s Veľkým imámom Al-Azharu o „ľudskom bratstve pre svetový mier a spolužitie“. Táto deklarácia je extrémne dôležitá, keď vidíme tak dramatické útoky na náboženskú slobodu a životy veriacich. OSN spustilo Akčný plán na záchranu náboženských miest a stratégiu boja proti nenávistnej rétorike.“

(Preklad: Slovenská redakcia VR)

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

20 decembra 2019, 15:45