Vatican News
Ilustračná snímka: vietnamskí roľníci s talianskym kňazom Mons. Ginamim Ilustračná snímka: vietnamskí roľníci s talianskym kňazom Mons. Ginamim 

Cirkev je váš domov – videoposolstvo pápeža mladým vo Vietname

Pri príležitosti Dňa mladých organizovaného v severných diecézach Vietnamu v stredu 20. novembra zaslal Svätý Otec do tejto krajiny posolstvo, v ktorom mladých Vietnamcov povzbudzuje vo svedectve viery.

„Choď domov k svojim“ (Mk 5,19) je témou Dňa mladých vo Vietname, s ktorými je pápež František, ako hovorí vo svojom videoposolstve, srdcom spojený a ďakuje spolu s nimi Bohu za tento radostný a významný moment.

K téme, ktorú si Vietnamci vybrali pre svoje stretnutie, Svätý Otec poznamenáva, že sa týka nádherného slova „domov“, ktorý zahŕňa všetko, čo je drahé ľudskému srdcu: rodina, rodná zem, vlasť, kultúra a tradície, teda ich pôvod, ale aj Cirkev.

Pripomína mladým, aby tu pomysleli i na mnohých svätých vietnamských mučeníkov, od ktorých v tomto „domove Cirkvi“ môžu čerpať silu a inšpiráciu pre ich vieru. Cituje pritom slová jezuitského misionára Alexandra de Rhodes (1591-1660), ktorý v 17. storočí v liste z Vietnamu do Ríma referoval, aká definícia katolíkov koluje medzi samotnými Vietnamcami:

„«Katolíci sú tí, čo sa vzájomne milujú. Je to náboženstvo Lásky». Kiež vás vedú tieto vzory vašich prvých kresťanov. A nech vďačnosť voči nim je pre vás vždy zdrojom misionárskeho nadšenia.“

Pápež František ďalej vo videu oslovuje mladých, aby pri téme „Choď domov k svojim“ nemysleli len na návrat a na „domov“ ako na niečo uzavreté a obmedzené:

„Naopak, každá cesta, ktorú nám dáva Pán, je vždy misionárskym kráčaním na zvestovanie toho, «aké veľké veci ti urobil Pán a ako sa nad tebou zmiloval» (Mk 5,19). Nezabudnite, že ste stále menšinou medzi vaším ľudom. Je tu ešte väčšina, ktorá má právo a ktorá čaká na počúvanie zvestovania Evanjelia. Poslanie Krista je teda pre vás dnes ešte naliehavejšie.

Teraz je na vás táto úloha budovať Cirkev ako mladý a radostný domov, plný života a bratstva. Nech sa prostredníctvom vášho svedectva dostanú Božie spásne posolstvá k srdciam vašich susedov a krajanov! Vždy svedectvo, nikdy nie prozelytizmus!“

Svätý Otec vzápätí odpovedá aj na otázku, akým spôsobom majú mladí túto úlohu napĺňať. Ich vydávanie svedectva sa má podľa jeho slov vyznačovať troma charakteristikami: čestnosť, zodpovednosť a optimizmus.

Uvedené charakteristiky má podľa pápeža Františka sprevádzať rozlišovanie, „bez ktorého nemožno zostať vernými svojej identite uprostred takej svetskej spoločnosti, ktorá sa riadi materializmom“.

Svätý Otec mladých pripravil aj na prekážky, na ktoré môžu naraziť:

„Je možné, že čestnosť neraz zapríčiní nevýhody. Je možné, že zmysel pre zodpovednosť prinesie nepríjemnosti a vyžiada si obety. Je možné, že optimizmus sa bude javiť divným zoči-voči skazenosti tejto svetskej spoločnosti. Avšak práve tieto hodnoty sú tým, čo vaša spoločnosť, a aj vaša Cirkev od vás potrebuje. Medzi nimi «svietite ako svetlá na svete» (Flp 2,15). Nebojte sa dať zažiariť vašej krásnej katolíckej totožnosti. Toto vás urobí ešte viac vlastencami, viac Vietnamcami: veľká láska k vašej vlasti, veľká oddanosť ako patrioti.“

V závere videoposolstva pápež František opäť vyzval mladých Vietnamcov k „obnovenému misionárskemu zmyslu“ a k láske k domovu, k vlasti a jej ľuďom. Vyjadril tiež sústrasť nad vyhasenými životmi 39 vietnamských migrantov, ktorí zahynuli pred mesiacom v Anglicku. Po požehnaní a prosbe o modlitbu sa Svätý Otec rozlúčil po vietnamsky: Chào Chúng Con – „Pozdravujem vás“.

-mh- 

Videoposolstvo pápeža Františka mladým vo Vietname
20 novembra 2019, 15:13