Vatican News

Pápež Služobníkom Panny Márie: Byť rozsievačmi nádeje

Svätý Otec prijal vo Vatikáne v piatok 25. októbra rehoľníkov rádu Služobníkov Panny Márie pri príležitosti ich generálnej kapituly. Vypočuť si povzbudenia pápeža a pozdraviť ho prišlo približne 60 rehoľníkov, ktorých povolaním je šírenie mariánskej úcty najmä k Panne Márii Sedembolestnej pri poskytovaní duchovnej služby návštevníkom pútnických miest, kde väčšinou pôsobia.

Pápež František ich v sále prijal veľmi srdečne a rozprával ku nim spontánne, pričom svoj pripravený príhovor odovzdal predstavenému rehole so slovami, že si spomenul na dvoch ich spolubratov, ktorí s ním pred 62 rokmi študovali v seminári vo Ville Devoto. Od nich sa dozvedel o krásnom príklade svätosti siedmich zakladateľov rehole, vrátane Alexa Falconieriho.

„Vidieť bohatých mužov, obchodníkov z Florencie, ktorí boli schopní urobiť toto rozhodnutie, zvoliť si Pannu Máriu. A to slovo služobník, služba, ... služba Panne Márii... Táto cesta služby, pokorovania, pokornej cesty.. Nadchol som sa až do takej miery, že od toho momentu počas celého môjho života, slávim s osobitnou láskou 17. február, aj so svätou omšou. Zasiahlo ma to svedectvo.“

Svätý Otec ďalej komentoval ich rehoľnú službu Panne Márii:

„Služobníci Panny Márie. V tomto je veľký vzťah k tomu, čo robí Panna Mária, však? Pomáha Ježišovi rásť, narodiť sa a potom pomáha rásť Cirkvi. [...] Prvé slovo: služba. Ste služobníci. Nikdy na to nezabudnite. Nie ste pánmi. Služobníci. [...] Rozjímajte nad týmto menom, ktoré máte: služobníci Panny Márie – služobnice Pána, ktorá na svet priviedla toho, kto sa z pána stal služobníkom, Ježiša.“

Pápež František rehoľníkom pripomenul, že majú byť rozsievačmi nádeje, tak ako aj Panna Mária. Ďalším slovom vyjadrujúcim ich povolanie, ktoré vyslovil pápež, je „zmena“:

„Čas je stále zmenou. My máme vždy pokušenie zastaviť čas, rozdeliť ho, panovať nad ním, nie je tak? Ako povedal niekto tu na Synode o Amazónii: „Vy, Európania, máte hodinky. My máme čas“. ... Vsaďte na čas. Áno, veci sa menia, ale čas patrí Bohu, no nie? A neuzatvárajte sa v našom časovaní, ktoré je príliš ľudské ... Až príliš ľudské, nie? Kráčajte vpred [podľa] času Boha: on vie. Je pravda, že byť služobníkmi Panny Márie, nádeje, v čase, ktorý sa mení, je možné iba prostredníctvom modlitby!“

- mh-

26 októbra 2019, 16:37