Vatican News
2019.05.24 Associazione Musei Ecclesiastici Italiani 2019.05.24 Associazione Musei Ecclesiastici Italiani   (Vatican Media)

Pápež: Všetci majú právo na krásnu kultúru, osobitne tí najchudobnejší

„Všetci majú právo na krásnu kultúru! Osobitne tí najchudobnejší a poslední, ktorí by sa z nej mali tešiť ako z Božieho daru“, upozornil pápež František v piatok 24. mája pri stretnutí s členmi talianskeho Združenia cirkevných múzeí.

Počas stretnutia v Klementínskej sále dal Svätý Otec prednosť osobnému kontaktu s každým zo 400 účastníkov audiencie a pripravený príhovor im odovzdal v písomnej forme. V texte adresovanom Združeniu cirkevných múzeí (Associazione Musei Ecclesiastici Italiani) pápež okrem iného píše:

„V encyklike Laudato si´ som pripomenul, že historické, umelecké a kultúrne dedičstvo, spoločne s prírodným dedičstvom, je rovnako ohrozené. Je súčasťou spoločnej miestnej identity a základom pre vybudovanie obývateľného mesta.

Je treba integrovať dejiny, kultúru, architektúru určitého miesta, ochraňujúc jeho pôvodnú identitu, umožňujúc dialóg medzi technickým a ľudovým jazykom. Je to kultúra chápaná nielen ako pamätník minulosti, ale osobitne v jej živom, dynamickom a participatívnom zmysle (porov. č. 143). (...)

Viem dobre, že pre vás je táto práca nadšením: nadšením pre kultúru, dejiny, umenie, ktoré treba poznať a ochraňovať; nadšenie pre ľudí vašich zemí, do ktorých služieb vkladáte vašu profesionálnosť. A tiež nadšenie pre Cirkev a jej misiu.

Múzeá, v ktorých pôsobíte, predstavujú tvár Cirkvi, jej umeleckú a remeselnú plodnosť, jej povolanie komunikovať posolstvo, ktoré je Dobrou novinou. Posolstvo nie len pre zopár vyvolených, ale pre všetkých. Všetci majú právo na krásnu kultúru! Osobitne tí najchudobnejší a poslední, ktorí by sa z nej mali tešiť ako z Božieho daru. (...)

Mnohí z vás sa venujú dialógu so súčasnými umelcami, podporujúc stretnutia, realizujúc výstavy, formujúc osoby k dnešnému jazyku. Je to nie vždy oceňovaná práca múdrosti a otvorenosti; je to práca „hraničná“, nevyhnutná pre pokračovanie dialógu, ktorý Cirkev vždy mala s umelcami.

Súčasné umenie prijíma jazyk, na ktorý sú navyknutí osobitne mladí. V našich múzeách nemôže chýbať tento spôsob vyjadrenia a vnímavosť, s múdrym skúmaním motivácií, obsahov a vzťahov. Noví ľudia sa môžu priblížiť aj prostredníctvom súčasného sakrálneho umenia, ktoré môže byť dôležitým miestom konfrontácie a dialógu s kultúrou dneška.“

-zk-

24 mája 2019, 15:06