Vatican News
2019.04.13 Associazione Italiana AIDO 2019.04.13 Associazione Italiana AIDO  (Vatican Media)

Pápež vyzdvihol darcovstvo orgánov podľa morálky: Zachovať bezplatnosť

Svätý Otec v sobotu 13. apríla prijal dobrovoľníkov z talianskeho združenia darcov orgánov. Pápež vysoko ocenil prístup veľkodušnej solidarity formou darcovstva, rešpektujúceho požiadavky zákona a morálky. Zdôraznil potrebu „zachovať darcovstvo orgánov ako akt, ktorý je bezplatný“, pretože robiť z ľudského tela alebo nejakej jeho časti tovar je v rozpore s ľudskou dôstojnosťou.

Miroslava Holubíková - Vatikán

Talianske združenie darcov orgánov AIDO (Associazione Italiana Donatori di Organi) vzniklo v Bergame v roku 1973 a odvtedy vzrástol počet jeho členov až na 1,4 milióna po celom Taliansku. Podľa štatistík sa v Taliansku úspešne realizuje najmä darcovstvo obličiek a pečene.

Pápež František prítomným štyrom stovkám členov združenia hovoril o význame darcovstva:

„Darcovstvo znamená hľadieť ďalej než len na seba samých, ísť za rámec individuálnych potrieb a veľkoryso sa otvárať smerom k širšiemu dobru. Z tohto hľadiska sa darovanie orgánov pokladá nielen za akt spoločenskej zodpovednosti, ale aj za vyjadrenie všeobecného bratstva, ktoré spája všetkých mužov a ženy.“

Svätý Otec pripomenul, čo v tejto veci učí Katechizmus Katolíckej cirkvi: „Darovanie orgánov po smrti je šľachetný a záslužný čin a treba k nemu povzbudzovať ako k prejavu veľkodušnej solidarity“ (č. 2296).

„Vďaka vnútorne danej vzťahovej dimenzii ľudskej bytosti sa každý z nás realizuje aj prostredníctvom účasti na uskutočňovaní dobra druhých,“ dodal pápež František a pripomenul aj vyjadrenie sv. Jána Pavla II. v tomto smere:

„V encyklike Evangelium vitae nám sv. Ján Pavol II. pripomenul, že medzi gestami, ktoré posilňujú autentickú kultúru života «osobitné uznanie si zasluhuje darovanie orgánov, v zhode s etickými požiadavkami» - toto treba zdôrazniť, - «za cieľom záchrany zdravia, ba života chorých, zbavených často akejkoľvek nádeje» (č. 86). Preto je dôležité zachovať darcovstvo orgánov ako akt, ktorý je bezplatný. Totiž akákoľvek forma komercializácie (robenia tovarom) tela alebo nejakej jeho časti je v rozpore s ľudskou dôstojnosťou. Pri darovaní krvi alebo telesného orgánu je nevyhnutné rešpektovať etický a náboženský pohľad.“  

Veriaci človek prežíva nezištný prejav solidarity ako obetu pre Pána, v ktorej sa stotožňuje s tými, ktorí trpia, vysvetlil pápež:

„Je krásne, keď Ježišovi učeníci ponúknu svoje orgány, v rozmedzí dovolenom zákonom a morálkou, pretože je to dar pre trpiaceho Pána, ktorý povedal, že všetko, čo sme urobili bratovi v núdzi, jemu sme urobili (pozri Mt 25,40).“

Svätý Otec hovoril o dôležitej práci, ktorú združenie darcov vykonáva, pretože podporuje „kultúru darcovstva“ a prostredníctvom správnych informácií ju dostáva do povedomia ľudí. Táto kultúra je zvlášť potrebná v kontexte súčasných hrozieb voči životu, zdôraznil pápež:  

„Tvárou v tvár hrozbám proti životu, ktorým, žiaľ, musíme čeliť takmer denne, ako v prípade abortu a eutanázie - ak spomeniem len začiatok a koniec života -, spoločnosť potrebuje tieto konkrétne gestá solidarity a veľkorysej lásky, aby sme pochopili, že život je niečo posvätné.“

Pápež František v závere vyzdvihol tento veľkodušný prístup u členov Talianskeho združenie darcov orgánov AIDO a spolu s požehnaním pre ich prácu ich povzbudil Ježišovými slovami: „Dávajte a dajú vám: mieru dobrú, natlačenú, natrasenú, vrchovatú vám dajú do lona“ (Lk 6,38).

13 apríla 2019, 12:55