Vatican News
V príhovore pred cestou pápež oslovil Maročanov cez videoposolstvo V príhovore pred cestou pápež oslovil Maročanov cez videoposolstvo  (@vaticanmedia)

Videoposolstvo pápeža marockému ľudu: Veríme v Boha Stvoriteľa a Milosrdného

Dva dni pred cestou do Maroka sa Svätý Otec František prihovoril jeho obyvateľom vo videoposolstve. Vyjadruje poďakovanie Bohu za túto príležitosť a ďakuje aj miestnym autoritám za pozvanie a spoluprácu.

Pápež František začne v sobotu 30. marca 2019 svoju 28. apoštolskú cestu. Ako je zvykom pri podobných príležitostiach, už vopred sa prostredníctvom videa prihovoril marockému ľudu. Cieľ svojej cesty predstavil týmito slovami:  

„V stopách môjho svätého predchodcu Jána Pavla II. prichádzam ako pútnik pokoja a bratstva vo svete, ktorý to tak veľmi potrebuje. Ako kresťania a moslimovia veríme v Boha Stvoriteľa a Milosrdného, ktorý stvoril ľudí a umiestnil ich do sveta, aby žili ako bratia, rešpektovali sa v rôznosti a pomáhali si v potrebách. On im zveril zem, náš spoločný domov, aby sa oň starali so zodpovednosťou a zachovali ho pre budúce generácie.

Bude mi radosťou osobne sa s vami podeliť s týmito presvedčeniami pri stretnutí, ktoré budeme mať v Rabate. Táto cesta mi navyše ponúkne vzácnu príležitosť navštíviť kresťanské spoločenstvo prítomné v Maroku a povzbudiť ho na jeho ceste. Rovnako aj stretnúť sa s migrantmi, ktorí predstavujú výzvu k spoločnému budovaniu spravodlivejšieho a solidárnejšieho sveta.“

Pápež František v posolstve vyjadril Maročanom vďaku už vopred za ich prijatie a za ich modlitby, a uistil ich o svojich modlitbách za nich a ich krajinu.

-mh-

Videoposolstvo pápeža Františka Maročanom

 

28 marca 2019, 15:28