Vatican News
Unicef: giornata Mondiale dell?Acqua: lanciato nuovo rapporto ?Acqua sotto attacco? Unicef: giornata Mondiale dell?Acqua: lanciato nuovo rapporto ?Acqua sotto attacco?  (ANSA)

Rešpektujme ľudské právo na prístup k pitnej vode, píše pápež František

Pápež František zaslal posolstvo ku Svetovému dňu vody, ktorý sa slávi 22. marca a jeho tohtoročná téma znie: „Voda pre každého, nenechajme nikoho bokom“.

V posolstve adresovanom generálnemu riaditeľovi Organizácie pre výživu a poľnohospodárstvo FAO prof. Josému Grazianovi da Silva pápež František pripomína, že voda je nevyhnutná pre rovnováhu ekosystémov a prežitie človeka a je potrebné ju spravovať a chrániť pred kontaminovaním či plytvaním.

Viac ako dve miliardy ľudí sú stále bez dostatočného prístupu ku kvalitnej vode. Podľa odhadov Svetovej zdravotníckej organizácie zomrie každoročne 1 milión 400 tisíc ľudí na choroby v dôsledku kontaminovanej vody.

Svätý Otec v posolstve zdôrazňuje, že „na odstránenie tohto zla, ktoré pohltí toľko našich bratov a sestier, je nevyhnutná spoločná práca“. „Všetci sme tvorcami budúcnosti“ a „svojimi rozhodnutiami a prácou investujeme už do zajtrajška našej planéty,“ píše Svätý Otec v posolstve.

Pripomína aj slová zo svojej encykliky Laudato si´ (č. 30), že prístup k vode je základným ľudským právom, ktoré treba rešpektovať, pretože od neho závisí prežitie osôb a ich dôstojnosť. Cituje tiež poetické slová chvály na vodu ako Boží dar od sv. Františka z Assisi.

Vatikánske Dikastérium pre integrálny ľudský rozvoj  pri príležitosti Svetového dňa vody vyzvalo biskupské konferencie a cirkevné inštitúcie, ktoré pracujú v oblastiach súvisiacich s vodou, aby prispeli k šíreniu posolstva Svätého Otca Františka.

-mh-

22 marca 2019, 17:22