Vatican News

Pápež František navštívil magistrát mesta Rím na Kapitole

Svätý Otec dnes dopoludnia zavítal na Kapitolský vŕšok v Ríme, do sídla magistrátu mesta. Urobil tak po prvýkrát za obdobie svojho pontifikátu. Počas vyše dvojhodinového programu sa stretol s primátorkou mesta Virginiou Raggi, predniesol príhovor admistratívnej zložke magistrátu, z loggie paláca pozdravil ľudí zídených na námestí a krátko sa prihovoril aj zamestnancom magistrátu s ich rodinami.

Zuzana Klimanová - Vatikán

Pápež František však nie je prvým pápežom, ktorý navštívil rímsky magistrát ležiaci v centre mesta v bezprostrednej blízkosti Rímskeho fóra i Benátskeho námestia (Piazza Venezia). Benedikt XVI. sem zavítal v roku 2009, sv. Ján Pavol II. v roku 1998 a sv. Pavol VI. v roku 1966. Primátorku mesta Rím pápež František prijal krátko po jej zvolení v roku 2016 vo Vatikáne.

Hovorí sa, že práve na Kapitole koncom 4. storočia husi svojím gagotom zachránili mesto pred vpádom galských kmeňov. Odkaz, ktorý dnes pápež František zanechal na tomto mieste, sa týka spoločného budovania dobra obyvateľov Večného mesta, s osobitným ohľadom na tých, ktorí sa nachádzajú na okraji, sú skartovaní či trpia chorobou a osamelosťou. Rím má byť aj v súčasnosti „majákom civilizácie“ a „majstrom v prijímaní“ a integrácii každého obyvateľa.

Nebáť sa dobroty a lásky k blížnemu

„Rím vo svojej takmer 2800-ročnej histórii vedel prijímať a integrovať rozličné populácie a osoby z každého kúta sveta“, uviedol pápež. I v moderných dejinách sa stal útočiskom mnohých prisťahovalcov z Talianska i migrantov zo zahraničia, pripomenul Svätý Otec administratívnej zložke mesta:

„Rím, ako pohostinné mesto, je povolané čeliť tejto epochálnej výzve v línii svojej ušľachtilej histórie; je povolané zaangažovať svoje energie do pohostinnosti a integrácie,  do transformácie napätí a problémov na príležitosti k stretnutiu a rastu. Nech Rím, zúrodnený krvou mučeníkov, vie vyťažiť zo svojej kultúry formovanej vierou v Krista zdroje kreativity a lásky k blížnemu, potrebné na prekonávanie strachov ohrozujúcich iniciatívy a možné cesty. Tieto by mohli dať mestu zakvitnúť, zjednotiť ho v bratstve a vytvoriť príležitosti k pokroku – ako občianskeho, tak aj kultúrneho, ako ekonomického, tak aj sociálneho. Rím ako mesto mostov, nikdy nie múrov! Nebojme sa dobroty ani lásky k blížnemu!“

Stávať sa každý deň tvorcami bratstva a solidarity

Rimanom i pútnikom zídeným na Kapitolskom námestí, ktoré navrhol sám Michelangelo Buonarroti, Svätý Otec pripomenul slová sv. Ignáca z Antiochie, že Cirkev Ríma «predsedá v láske k blížnemu». Všetkých Rimanov, i neveriacich, vyzval pápež k tomu, aby sa každý deň stávali „tvorcami bratstva a solidarity“, pričom povedal:

„Toto je úlohou občana: byť tvorcom bratstva a solidarity. Ako mnoho ľudí po celom svete, tak aj vy, občania Ríma, máte starosť o blaho a vzdelávanie vašich detí; máte na srdci budúcnosť planéty ako aj to, aký typ sveta zanecháme  budúcim generáciám. Avšak dnes a každý deň, chcem požiadať každého z vás, aby ste sa podľa vlastných schopností starali jeden o druhého, aby ste si boli nablízku a mali sa vzájomne v úcte. Tak v sebe uplatníte tie najkrajšie hodnoty tohto mesta: ako zjednotená komunita, ktorá žije v harmónii a ktorá koná nielen pre spravodlivosť, ale aj v duchu spravodlivosti.“

Návšteva Magistrátu Ríma (1 min.)
26 marca 2019, 14:58