Vatican News
Pápež udeľuje požehnanie v štóle utkanej ženami juhoamerického etnika Wichí Pápež udeľuje požehnanie v štóle utkanej ženami juhoamerického etnika Wichí  (Vatican Media)

Pápež František pri generálnej audiencii pripomenul sv. Cyrila a Metoda

Pri generálnej audiencii v stredu 13. februára dopoludnia Svätý Otec František pokračoval už po šiesty raz v katechézach o Modlitbe Pána. Tentoraz vysvetlil, prečo sa v texte Otčenáša nenachádza slovko „ja“, ale naopak v ňom dominujú formy „ty“ a „my“. V závere audiencie pripomenul odkaz spolupatrónov Európy sv. Cyrila a Metoda.

Jozef Bartkovjak SJ - Vatikán

Kresťanská modlitba je dialógom, zdôraznil pápež František: „V dialógu s Bohom neexistuje priestor pre individualizmus. Neexistuje vystatovanie sa vlastnými problémami, akoby sme my boli tými jedinými na svete, ktorí trpia.“

„Sme spoločenstvom, sme bratmi a sestrami, sme jedným ľudom

modliacim sa ako «my».“ Nikto v modlitbe Otčenáš neprosí o chlieb sám pre seba, ale „prosíme oň pre všetkých, pre všetkých chudobných sveta“.

Modliaci sa človek nie je uzavretý do seba, ale je vnímavý na potreby iných a má s nimi spolucítenie: „Existujú ľudia, ktorí otvorene nehľadajú Boha, no Ježiš nás učí modliť sa aj za nich, pretože Boh hľadá tieto osoby najviac zo všetkých.“   

Na záver generálnej audiencie, ktorá sa konala v Aule Pavla VI., Svätý Otec ako zvyčajne venoval niekoľko slov prítomnej mládeži, seniorom, chorým a mladomanželom. Tentoraz poukázal na duchovné vzory sv. Cyrila a Metoda:

„Zajtra budeme sláviť sviatok sv. Cyrila a Metoda, evanjelizátorov slovanských národov a spolupatrónov Európy. Ich príklad nech pomáha nám všetkým, aby sme sa  v každom prostredí života stali učeníkmi a misionármi, pre obrátenie vzdialených i blízkych. Ich láska k Pánovi nech nám dodáva silu priniesť akúkoľvek obetu, aby sa Evanjelium stalo základným pravidlom nášho života.“

Pri záverečnom požehnaní si Svätý Otec vložil na plecia ručne tkanú štólu, o ktorej prezradil, že ju v predchádzajúci deň dostal do daru od skupiny Valdocco (saleziánske združenie).

„Utkali ju ženy národa Wichis, pôvodného národa s veľkou kultúrou,“ povedal pápež František prv než všetkým pútnikom udelil požehnanie.

Menom Wichis resp. Wichí [Wičí] sa označujú domorodé etniká obývajúce oblasti na pomedzí Argentíny a Bolívie.

13 februára 2019, 16:39