Vatican News

Svätý Otec František dnes slávi svoje 82. narodeniny

Svätý Otec František dnes 17. decembra slávi svoje 82. narodeniny. Deň začal slávením Eucharistie v Kaplnke Domu sv. Marty za účasti skupiny veriacich.

Svätý Otec celebroval vo fialovom liturgickom rúchu a tentoraz nepredniesol homíliu. V deň, keď Cirkev vstúpila do záverečných ôsmich dní Adventu, v liturgických čítaniach zaznelo mesiášske proroctvo z úst patriarchu Jakuba: „Nebude odňaté žezlo od Júdu ani vladárska berla od jeho nôh, kým nepríde ten, komu patrí, ktorého budú poslúchať národy“ zo 49. kapitoly Knihy Genezis. Evanjelium z prvej kapitoly Matúša predstavilo Ježišov rodokmeň.

Niekoľko stoviek pracovníkov Dikastéria pre komunikáciu Svätej stolice sa za Svätého Otca spoločne modlilo pri svätej omši v Bazilike sv. Petra, ktorú celebroval dnes ráno o 8.30 pri Oltári Katedry substitút Štátneho sekretariátu arcibiskup Edgar Peña Parra spolu s dvoma desiatkami kňazov v službe Dikastéria. Dikastérium pre komunikáciu zastrešuje všetky mediálne a komunikačné inštitúcie Svätej stolice, z ktorých najväčšou je Vatikánsky rozhlas. Pracovníci Vatikánskeho rozhlasu zablahoželali Svätému Otcovi aj formou videa:

Blahoželanie Svätému Otcovi (1 min)

Jorge Mario Bergoglio sa narodil 17. decembra 1936 v Buenos Aires. Ako 21-ročný vstúpil do rehole jezuitov a kňazstvo prijal vo veku necelých 33 rokov. V období 1973 - 79 viedol Argentínsku provinciu Spoločnosti Ježišovej ako provinciál. V roku 1992 bol ako 55-ročný vysvätený za pomocného biskupa Buenos Aires. V roku 1998 ho sv. Ján Pavol II. vymenoval za arcibiskupa argentínskej metropoly a v roku 2001 ho kreoval na kardinála. Na Petrov stolec bol zvolený 13. marca 2013 a prijal meno František.

„Bože, správca a pastier všetkých veriacich, milostivo zhliadni na svojho služobníka, nášho pápeža Františka, ktorého si ustanovil za pastiera svojej Cirkvi; daj, aby slovom i príkladom napomáhal spásu tvojho ľudu, a priveď ho spolu s jemu zverenými ovečkami do večného života.“ (Rímsky misál, Kolekta omše za pápeža)

-jb-

17 decembra 2018, 12:57