Vatican News
Pápež František sa stretol so spevákmi z celého sveta Pápež František sa stretol so spevákmi z celého sveta  (Vatican Media)

Pápež sa prihovoril chrámovým spevákom: Hudba je nástroj evanjelizácie

Pápež František v sobotu 24. novembra prijal na osobitnej audiencii vo Vatikáne viac ako 7000 spevákov a hudobníkov farských a diecéznych chrámových zborov z celého sveta.

Alena Barvirčáková CJ - Vatikán

Aulu Pavla VI. dnes dopoludnia zaplnili účastníci „Medzinárodného stretnutia speváckych zborov“, ktoré sa koná v Ríme v dňoch 23. – 25. novembra pri príležitosti sviatku patrónky hudobníkov sv. Cecílie. Po svedectvách niekoľkých vedúcich osobností chrámových zborov z USA, Vietnamu, Brazílie, Turecka, Iraku a Číny prišiel do zaplnenej auly všetkých pozdraviť pápež František. 

Po srdečnom zvítaní Svätý Otec vyjadril umelcom vďaku za ich spoluúčasť na evanjelizácii. Ako uviedol v príhovore, dôležitosťou hudby pre mladých sa zaoberala aj nedávno skončená biskupská synoda.

„V predchádzajúcich dňoch, ako viete, sa konala Biskupská synoda venovaná mladým, a s osobitným záujmom sa preberala práve hudba: «Celkom osobitý je význam hudby, ktorá reprezentuje ozajstné prostredie, v ktorom sú mladí neustále ponorení, ako kultúra a jazyk schopný vyvolať emócie a formovať identitu. Jazyk hudby predstavuje tiež pastoračný prostriedok, ktorý sa dotýka zvlášť liturgie a jej obnovy» (Záverečný dokument, 47).

Vaša hudba a váš spev sú skutočným nástrojom evanjelizácie v tej miere, v akej sa stávate svedkami hĺbky Božieho slova, ktoré sa dotýka ľudských sŕdc, a umožňujete, aby slávenie sviatostí, osobitne Eucharistie, dávalo pocítiť krásu raja.“

Význam hudby sa prejavuje aj vďaka tomu, že každý národ má svoje charakteristické hudobné prejavy zakorenené v ľude, na čo pamätá aj Cirkev:

„II. vatikánsky koncil, realizujúc liturgickú reformu potvrdil, že «hudobná tradícia všeobecnej Cirkvi je poklad neoceniteľnej hodnoty» (Sacrosanctum Concilium, 112). A je to presne tak. Myslím zvlášť na mnohé tradície našich komunít rozptýlených po celom svete, ktoré dávajú vyniknúť formám s väčším zakorenením v ľudovej kultúre a ktoré sa stávajú aj skutočnou modlitbou.

Táto ľudová zbožnosť, ktorá sa vie kreatívne modliť, ktorá vie kreatívne spievať, tá ľudová zbožnosť, ktorá, ako to povedal istý taliansky biskup, je „imunitným systémom“ Cirkvi. A spev udržiava túto zbožnosť. Cez túto hudbu a spev sa dáva hlas aj modlitbe a takýmto spôsobom sa vytvára skutočný medzinárodný chorál, v ktorom jednohlasne stúpa k Otcovi všetkých chvála a oslava jeho ľudu.“

Pápež František prítomných povzbudil, aby svojím spevom pomáhali animovať liturgický spev a zároveň ocenil aj iné formy ľudovej zbožnosti, ako prejav činnosti Ducha Svätého:

„Študujete a pripravujete sa s cieľom, aby sa váš spev stal melódiou, ktorá povzbudzuje k modlitbe a k liturgickému sláveniu. Neupadnite však do pokušenia potreby vyniknúť, ktorá zatemňuje vašu snahu, a znižuje aktívnu spoluúčasť ľudu na modlitbe. Prosím, nerobte zo seba „primadony“. Buďte animátormi spevu celého zhromaždenia bez toho, že by ste ho mali vytesniť, a tak obrať Boží ľud o možnosť spievať s vami a vydávať svedectvo o modlitbe, ktorá je cirkevná a komunitná. Občas ma zarmucuje, keď sa pri niektorých sláveniach nádherne spieva, ale ľud sa k tomu nedokáže pripojiť...

Vy , ktorí ste prenikli do hĺbky dôležitosti spevu a hudby, nezanedbajte hodnotu iných vyjadrení ľudovej nábožnosti: odpustové tradície, procesie, nábožné tance a spevy nášho ľudu - aj oni sú skutočným pokladom nábožnosti, ktorý si zasluhuje ocenenie a podporu, pretože tu stále ide o účinkovanie Ducha Svätého v srdci Cirkvi. Duch nám cez spev pomáha kráčať vpred.“

Pápež František na stretnutí speváckych zborov (1 min.)
24 novembra 2018, 15:22