Vatican News
Pápež František sa prostredníctvom videoposolstva prihovára mladým Pápež František sa prostredníctvom videoposolstva prihovára mladým  (Vatican News)

Madagaskar: Národné stretnutie mládeže pozdravil pápež cez video

Madagaskar bol v uplynulom týždni dejiskom celonárodného stretnutia mládeže. Svätý Otec František prostredníctvom videa mladých povzbudil osvojovať si postoj, s akým Panna Mária odpovedala Bohu. Vyslal ich ako poslov pokoja a nádeje, aby evanjelizovali svojím životom tam, kde žijú a pracujú.

Na 25-miliónovom Madagaskare sa 52% obyvateľov hlási k protestantom, 38% ku katolíkom, 3% k islamu a zvyšok k iným vierovyznaniam. Madagaskarské národné stretnutie mladých katolíkov, ktorého dejiskom bolo prímorské mesto Mahajanga na severozápade ostrova, vyvrcholilo v nedeľu 14. októbra svätou omšou. V jej závere sa Svätý Otec cez video prihovoril mladým aj týmito slovami:

„Ste v mojom srdci i v srdci biskupov Synody, pretože naša pozornosť sa upiera na vás, mladých. Prišli ste z každého kúta vášho krásneho ostrova na toto stretnutie s mottom „Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha.“

Tieto slová anjela Márii sú dnes určené vám všetkým, každému jednotlivo. Boh sa nimi obracia na vás. Tak ako Pán zhliadol na Máriu a  obdaroval ju svojou milosťou, tak hľadí na vás s láskou, rešpektom a nežnosťou. On pozná vaše obavy, vaše slabosti. S ním je všetko možné. Mária vložila všetko do jeho rúk; urobte ako ona, prijmite tento Boží dar, otvoriac svoje srdce dokorán. Milosť Božia je poklad, na ktorý môžeme ľahko zabudnúť. Pretože Pán sa nikdy nenatíska silou. Hovorí nám vždy: „Ak chceš, ak chceš...“ Venujte čas počúvaniu jeho pozvania i odpovedi naň z celého vášho srdca a s vašou veľkodušnosťou. Aká radosť je odpovedať na Ježišovo volanie! Tak veľa kňazov, zasvätených osôb to môže dosvedčiť: Ježiš dáva zmysel celému nášmu životu.

Nezostávajte sami! Cirkev je jedna veľká rodina, v ktorej vždy nájdete podporu a povzbudenie; vo vašich farnostiach a vo vašich skupinách, prostredníctvom modlitby, sviatostí, priateľstiev, sprevádzania zo strany kňazov i ďalších pokrstených.

Choďte a ohlasujte všetkým, že Ježiš nás miluje a že v spojení s ním sa každý strach stráca. Realizujte vaše sny a budujte spoločne budúcnosť vašu a  vašej krajiny, hľadajúc vždy dobro všetkých. Posielam vás ako poslov pokoja a nádeje do vašich miest, dedín, tam kde žijete a pracujete. Nech vás a vaše rodiny žehná Boh. Modlím sa za vás, a prosím, modlite sa aj za mňa a za všetkých vašich biskupov.“

-jb, ab-

15 októbra 2018, 15:58