Vatican News
Fernando Karadima bol v Čile usvedčený zo zneužívania maloletých, no vyhol sa civilnému súdu z dôvodu premlčania Fernando Karadima bol v Čile usvedčený zo zneužívania maloletých, no vyhol sa civilnému súdu z dôvodu premlčania  (ANSA)

Pápež František pozbavil čilského kňaza Fernanda Karadimu klerického stavu

Pápež František rozhodol o pozbavení klerického stavu čilského kňaza Fernanda Karadimu. Urobil tak formou dekrétu s vlastnoručným podpisom.

Ako dnes informovalo Tlačové stredisko Svätej stolice, rozhodnutie výnimočného charakteru urobil pápež František cielene pre dobro Cirkvi na základe svojej moci, ktorá mu ako Petrovmu nástupcovi prislúcha v zmysle Kánonu 331 Kódexu kánonického práva. Príslušný dekrét podpísal Svätý Otec 27. septembra 2018 a dnes bol doručený adresátovi.

V súčasnosti 88-ročný Fernando Karadima Fariña bol v Čile usvedčený zo zneužívania mladistvých a psychologického zneužívania, z dôvodu premlčania sa však vyhol civilnému súdu. Od roku 2011 bol cirkevne suspendovaný z kňazských úloh a bol mu nariadený život v utiahnutosti a pokání.

-jb-

28 septembra 2018, 18:57