Vatican News
Apoštolát modlitby na september 2018 Apoštolát modlitby na september 2018 

Apoštolát modlitby v septembri: Vzdelanie a práca pre mladých v Afrike

Svetová sieť modlitby Svätého Otca známa ako „Apoštolát modlitby“ sa v septembri 2018 duchovne spája v spoločnom úmysle vybranom pápežom Františkom: „Aby mladí Afričania mali prístup ku vzdelávaniu a práci vo vlastnej krajine.“
Apoštolát modlitby na sept. 2018 (slovenské titulky)

V krátkom videoposolstve, ktoré dnes publikovalo rímske ústredie Apoštolátu modlitby, pápež František veriacich takto povzbudzuje k modlitbe:

„Afrika je bohatý kontinent, a jeho najväčším a najvzácnejším bohatstvom sú mladí ľudia. Musia mať šancu vybrať si, či sa ťažkosťami nechajú poraziť, alebo ich premenia na príležitosť. Najúčinnejšou cestou ako im pomôcť k tomuto rozhodnutiu je investovať do ich vzdelania.

Ak mladý človek nemá možnosť vzdelávať sa, čo bude môcť robiť v budúcnosti? Modlime sa, aby mladí ľudia na africkom kontinente mali prístup ku vzdelávaniu a práci vo vlastnej krajine.“

Slovenskí biskupi ako duchovní pastieri miestnej cirkvi pozývajú v septembri veriacich k nasledujúcemu úmyslu:

„Nech námahy našich žiakov a študentov sprevádza pomoc Ducha Svätého.“

Členovia Apoštolátu modlitby sa podieľajú na apoštolskej aktivite Cirkvi formou obetovania každodenných radostí i starostí na úmysly vybrané pápežom. Jednou z foriem tohto duchovného úkonu je tzv. modlitba obetovania dňa:

Nebeský Otče, obetujem ti celý svoj deň a svoje modlitby, práce, radosti aj utrpenia v spojení s tvojím Synom Ježišom Kristom, ktorý sa ti stále obetuje vo svätej omši za spásu sveta. Nech ma Duch Svätý vedie a nech mi dá silu svedčiť o tvojej láske. S Pannou Máriou, Matkou nášho Pána a Matkou Cirkvi, prosím za úmysly Svätého Otca a našich biskupov na tento mesiac.

-ab-

04 septembra 2018, 16:10