Vatican News
VATICAN-POPE-AUDIENCE VATICAN-POPE-AUDIENCE  (AFP or licensors)

Generálna audiencia: Prijať vlastnú slabosť a odmietnuť modly nášho srdca

„V Kristovi naša krehkosť nie je viac prekliatím, ale miestom stretnutia sa s Otcom a zdrojom novej sily zhora“ - Takto dnes hovoril Svätý Otec pri generálnej audiencii v katechéze z cyklu o prikázaniach. Opäť sa v nej vrátil k téme modlárstva.

Zuzana Klimanová - Vatikán

Úvodom ku katechéze bol úryvok z Knihy Exodus: «Pán hovoril Mojžišovi: „Choď, zostúp, lebo tvoj ľud, čo si vyviedol z egyptskej krajiny, robí zle! Veľmi rýchlo odbočili z cesty, ktorú som im určil. Urobili si liate teľa, klaňali sa mu, priniesli mu obetu a vykrikovali: Toto je tvoj boh, Izrael, čo ťa vyviedol z egyptskej krajiny» (Ex 32,7-8).

Zlaté teľa ako symbol pokušení úspechu, moci a peňazí

Pápež František sa tentokrát zameral na pôvod tendencie človeka vytvárať si bôžikov. Príčinou sú naše úzkosti kvôli neistotám života. Zlaté teľa Izraelitov je symbolom pokušení všetkých čias - úspechu, moci a peňazí, ktoré síce dávajú ilúziu slobody, avšak zotročujú, povedal Svätý Otec.

Naša slabosť nás otvára voči otcovstvu Boha

Oslobodiť srdce človeka z otroctva modiel je pre Boha ťažšie, než oslobodiť izraelský ľud z Egypta, skonštatoval Svätý Otec. Veriacich vyzval urobiť Boha jediným pánom svojho života:

„Keď prijmeme Boha Ježiša Krista, ktorý sa ako bohatý stal pre nás chudobným, (porov. 2 Kor 8,9), objavíme, že uznanie vlastnej slabosti nie je pohromou ľudského života, ale je podmienkou k otvoreniu sa voči tomu, ktorý je skutočne silný. A tak cez dvere slabosti vstupuje Božia spása (porov. 2 Kor 12,10). Práve v sile vlastnej nedostatočnosti sa človek otvára otcovstvu Boha. Sloboda človeka sa rodí z toho, keď dovolí, aby pravý Boh bol jeho jediným Pánom. A toto dovoľuje prijať vlastnú krehkosť a odmietnuť modly nášho srdca.“

Sviatok sv. Dominika a spolupatrónky Európy, sv. Terézie Benedikty z Kríža

Pápež František pripomenul dnešnú spomienku zakladateľa dominikánov, sv. Dominika Guzmána so slovami: „Jeho príklad verného služobníka Krista a jeho Cirkvi nech je povzbudením a stimulom pre nás všetkých.“ Upozornil aj na zajtrajší sviatok spolupatrónky Európy, mučeníčky sv. Edity Steinovej:

„Zajtra sa v Európe slávi sviatok sv. Terézie Benedikty od Kríža (Edity Steinovej) - mučeníčky, ženy koherentnosti, ženy, ktorá hľadá Boha s čestnosťou, s láskou, a mučeníčky svojho židovského i kresťanského ľudu. Nech ako patrónka Európy za ňu oroduje a ochraňuje ju z neba!“

08 augusta 2018, 13:35