Vatican News
Pápež František počas stretnutia s duchovnou rodinou ctiteľov Najsvätejšej Kristovej krvi Pápež František počas stretnutia s duchovnou rodinou ctiteľov Najsvätejšej Kristovej krvi  (Vatican Media)

Pápež František: Prekypujúca láska Kristovej krvi je stred Evanjelia

O ústrednom mieste Kristovej krvi ako zdroji kresťanského svedectva hovoril pápež František pri stretnutí s duchovnou rodinou ctiteľov Najsvätejšej Kristovej krvi v sobotu 30. júna vo Vatikáne.

Alena Barvirčáková CJ - Vatikán

Aulu Pavla VI. už od rána zaplnili laici, rehoľné sestry, kňazi a ďalší veriaci, spolu viac ako 3000 členov Únie Sanguis Christi. Ako pripomenul vo svojom príhovore Svätý Otec, úcte k Ježišovej Najsvätejšej krvi je v kresťanskej tradícii osobitne venovaný práve nastávajúci mesiac júl.

Únia Sanguis Christi združuje spoločnosti apoštolského života, mužské a ženské rehoľné inštitúty a združenia laikov, ktorých spiritualita je spojená s úctu k Najsvätejšej Kristovej krvi. Pápež František adresoval členom únie aj tieto podnety:

„Meditácia tajomstva Kristovej krvi vyliatej na kríži pre našu spásu nás podnecuje a nasmerúva k tým, ktorí by sa vo svojom morálnom a fyzickom utrpení mohli vyliečiť, ale sú naopak ponechaní živoriť na okraji konzumnej a indiferentnej spoločnosti. V tejto perspektíve sa ukazuje dôležitosť vašej služby Cirkvi a spoločnosti. Z mojej strany vám odporúčam tri postoje, ktoré vám môžu pomôcť vo vašej činnosti a vo vašom svedectve: odvahu pravdy, pozornosť voči všetkým a zvlášť tým, čo sú vzdialení, a schopnosť nadchnúť sa a komunikovať.“

Ide tu o osvojovanie si Ježišových postojov, jeho štýlu ohlasovania a jeho citlivosti v kontakte s ľuďmi, vysvetlil Svätý Otec. Toto snaženie označil za príspevok k „revolúcii nehy“, ktorá je v dnešnej dobe veľmi potrebná.

„Ale nezabudnime, že skutočná sila kresťanského svedectva pochádza zo samotného Evanjelia. A tu sa vynára na povrch ústredné miesto Kristovej krvi a príslušná spiritualita. Ide tu o oddanie sa predovšetkým „prekypujúcej láske“ vyjadrenej v Najsvätejšej Kristovej krvi, ako na to upozornili cirkevní otcovia a veľkí svätci a mystici kresťanskej histórie.“

Pápež František v tejto súvislosti okrem sv. Bonaventúru a sv. Kataríny Sienskej spomenul aj zakladateľa kongregácie Misionárov Predrahej krvi, ktorým je sv. Gaspare del Bufalo. Svätec z prelomu 18. a 19. storočia (1786-1837) pôsobil v Ríme a strednom Taliansku, kde sa venoval evanjelizovaniu vidieckeho obyvateľstva.

Po Napoleonovej invázii strávil Gaspare del Bufalo štyri roky vo väzniciach pre odmietnutie prísahy vernosti vládcovi. Počas života musel odolávať viacerým útokom zo strany slobodomurárskych tajných spoločností. Neskôr sa stal aj spoluzakladateľom ženskej kongregácie s názvom „Sestry adorácie Predrahej krvi“. Blahorečil ho sv. Pius X. a svätorečil Pius XII. v roku 1954.

30 júna 2018, 15:42