Vatican News
Papa Francesco Udienza alla Questura di Roma e alla Direzione Centrale di Sanità Papa Francesco Udienza alla Questura di Roma e alla Direzione Centrale di Sanità 

Pápež prijal policajtov mesta Ríma aj s ich rodinami

Pápež František pri osobitnej audiencii povzbudil príslušníkov polície mesta Ríma aj s ich rodinami, aby naplno prežívali svoj rodinný život a v ťažkých chvíľach sa nebáli obracať na Ježiša.

Alena Barvirčáková CJ - Vatikán

V aule Pavla VI. sa pápež František dnes napoludnie stretol s príslušníkmi rímskej polície a pracovníkmi verejnej bezpečnosti, ktorí prišli do Vatikánu aj so svojimi najbližšími. Okolo šesťtisícové zhromaždenie srdečne privítalo Svätého Otca a vypočulo si jeho príhovor zameraný na úlohu rodiny.

Ako uviedol, rodina je prvá komunita v ktorej sa vyučuje a učí láske, ale tiež viere a konaniu dobra. Na zdravej rodine je založená zdravá spoločnosť a Cirkev.

Pápež František sa vo svojom príhovore nevyhol ani skutočnosti, že aj rodina je často poznačená utrpením a bolesťou. A v týchto ťažkých momentoch je tu Ježiš pripravený pomáhať tým, ktorí ho prosia. Ako ďalej pápež uviedol:

„Na ceste života nás Ježiš nikdy neopustí. On nasleduje a sprevádza milosrdenstvom všetkých ľudí, najmä rodiny, ktoré posväcuje v láske. Jeho prítomnosť sa prejavuje hlavne jemnosťou, nežnosťou, objatím matky, otca, dieťaťa. Rodina je miestom nežnosti. Prosím, nikdy nestraťte nežnosť! Tejto dobe chýba nežnosť, musíme ju znova objaviť a rodina nám v tom môže pomôcť. Preto sa v Písme Boh ukazuje ako otec, ale aj ako matka, ktorá sa stará o svoje deti a kŕmi ich.“

Svätý Otec poukázal aj na úlohu Cirkvi, ktorá je duchom Svätým pobádaná stáť nablízku rodinám a pomáhať im plniť ich dôležitú úlohu. V dobrej rodine sa neodovzdáva len viera, ale aj spoločenské hodnoty, rodina vychováva cítiť sa súčasťou spoločnosti a správať sa ako čestní a slušní občania.

Na záver stretnutia pápež František zveril príslušníkov polície a členov ich rodín pod ochranu Panny Márie, pomodlil sa s nimi Zdravas Mária a udelil im apoštolské požehnanie.

25 mája 2018, 16:51