Vatican News
Ilustračná snímka Ilustračná snímka   (� Vatican Media)

Pápež František: Denné spytovanie svedomia učí víťaziť v duchovnom boji

Svätý Otec František vo svojej dnešnej rannej homílii pripomenul, že v srdci človeka každý deň s „Duchom Božím“ súperí „duch sveta“. Jeden vedie k dobrým činom, láske a bratstvu, druhý k márnivosti, povýšenectvu a prázdnym rečiam.

Pápež František pri svojej dnešnej homílii vychádzal z prvého čítania (1 Kor 2,10b-16) v ktorom apoštol Pavol učí Korinťanov ako nadobudnúť Kristovo zmýšľanie. Je to Duch Svätý, ktorý nás vedie k poznaniu Ježiša, k získaniu citlivosti a chápavosti podľa vzoru jeho srdca:

Zápas na bojisku ľudského srdca

„Sú tu dvaja duchovia, dva spôsoby myslenia, cítenia a  reagovania. Ten, čo ma vedie k  Duchu  Božiemu, a ten, čo ma vedie k duchu sveta. A toto sa deje v našich životoch: my všetci máme oboch týchto „duchov“, môžeme to tak povedať. Duch Boží je ten, ktorý nás vedie k dobrým skutkom, k dobročinnosti, k bratstvu, k uctievaniu Boha, k poznaniu Ježiša, k mnohým prejavom dobročinnej lásky, k modlitbe. A ten druhý, duch sveta, nás vedie smerom k márnosti, pýche, sebestačnosti, ohováraniu: je to je úplne iná cesta. Naše srdce - hovoril jeden svätec - je ako «bojisko, vojnové pole, kde títo dvaja duchovia zápasia».“

Poraziť pokušenia ako Ježiš

Ako ďalej pokračoval Svätý Otec, v kresťanskom živote je potrebné bojovať, aby sme nechávali priestor Božiemu Duchu a odháňali ducha sveta. V tomto boji osoží podľa jeho slov každodenné spytovanie svedomia, ktoré pomáha identifikovať pokušenia a získať jasno v tom, ako konajú tieto protikladné sily:

„Je to veľmi jednoduché. Máme tento veľký dar, akým je Duch Boží, ale sme krehkí, sme hriešnici a sme aj pokúšaní duchom sveta. V tomto duchovnom boji, v tejto vojne ducha, je potrebné zvíťaziť ako Ježiš.“

Denné spoznávanie vlastného srdca v spytovaní svedomia

Kresťan by si mal každý večer znovu prejsť prežitý deň, aby zistil, či v ňom prevládala „márnosť“ a pýcha, alebo dokázal konať podľa príkladu Božieho Syna. Takéto spytovanie svedomia je veľmi dôležité, pripomenul na záver homílie pápež František:

„Spoznávať, čo sa deje v srdci. Ak to nebudeme robiť, ak nevieme čo sa deje v našom srdci – a to nehovorím ja, ale hovorí to Biblia – sme ako «živočíchy, ktoré nemajú žiadnu chápavosť» a idú za svojím inštinktom. Ale my nie sme živočíchy, sme Božie deti, pokrstené darom Ducha Svätého. Preto je dôležité porozumieť, čo sa dnes udialo v mojom srdci. Nech nás Pán naučí robiť si vždy, každý deň, spytovanie svedomia.“

-ab-

04 septembra 2018, 16:01
Čítaj celé >