Modlitba za pokoj na Ukrajine (kat. kostol sv. Alexandra v Kyjeve, 26. jan. 2022) Modlitba za pokoj na Ukrajine (kat. kostol sv. Alexandra v Kyjeve, 26. jan. 2022) 

Poľsko: Prosba k biskupom Ruska a Ukrajiny o modlitbu za odvrátenie vojny

Predseda Konferencie biskupov Poľska Mons. Stanisław Gądecki sa obrátil na katolíckych i pravoslávnych biskupov Ruska a Ukrajiny s prosbou o spoločnú modlitbu za pokoj a odvrátenie hroziaceho vojenského konfliktu. Pripomína, že „obe krajiny sú kresťanské a slovanské národy“ a mali by „smerovať nie k nenávisti, ale k vzájomnej úcte a priateľstvu“.

Poznaňský arcibiskup metropolita formuluje svoju prosbu týmito slovami: „Sme spojení spoločnou históriou a svätou kresťanskou vierou. Spojme preto svoje duchovné sily ako veriaci v Krista v rôznych vierovyznaniach Ruska, Ukrajiny a Poľska, pozdvihujúc spoločne úprimnú modlitbu k Tomu, ktorý sám je Pokoj, aby sme odvrátili prízrak ďalšej vojny v našom regióne.“

List Mons. Gądeckeho, datovaný na sviatok sv. Cyrila a Metoda, prinášame v plnom znení.

List predsedu Konferencie biskupov Poľska pravoslávnym a katolíckym biskupom Ruska a Ukrajiny s prosbou o spoločnú modlitbu za mier

Varšava, 14. februára 2022, 

Sviatok sv. Cyrila a Metoda, patrónov Európy.

Ctihodní bratia,

náš Pán Ježiš Kristus nás učil: „Blahoslavení tí, čo šíria pokoj, lebo ich budú volať Božími synmi“ (Mt 5,9).

V posledných týždňoch médiá prinášali správy o vážnom ohrození ozbrojeného konfliktu na Ukrajine. Každá vojna je tragédiou ľudstva. Zomierajú v nej stovky, ak nie tisíce ľudí. Mnohí na oboch stranách zostanú zmrzačení a mnoho miliónov ľudí si v sebe nesie vnútorné rany, ktoré sa ťažko liečia. K dráme vojny medzi Ruskom a Ukrajinou by sa pridala aj skutočnosť, že obe krajiny sú kresťanské a slovanské národy. Z ľudského hľadiska a z pohľadu Božieho úsudku by tieto dva národy mali mať veľa spoločného a mali by smerovať nie k nenávisti, ale k vzájomnej úcte a priateľstvu. Nevyhnutnou podmienkou je však rešpektovanie práv národov vrátane práva na sebaurčenie a územnú celistvosť.

Stále máme v pamäti minulé storočie, ktoré bolo svedkom dvoch strašných vojen. Sv. Ján Pavol II., ktorý osobne zažil obe totality, napísal, že „vojny sú často príčinou ďalších vojen, pretože živia hlbokú nenávisť, vytvárajú situácie nespravodlivosti a pošliapavajú dôstojnosť a práva ľudí. Vo všeobecnosti neriešia problémy, pre ktoré sa bojuje, a preto, okrem toho že sú ukrutne škodlivé, sú aj zbytočné“

(Posolstvo k Svetovému dňu pokoja, 1. januára 2000). Každá vojna je šialenstvo.

Obraciam sa na vás, drahí bratia, ako biskup krajiny susediacej s Ruskom aj Ukrajinou. Sme spojení spoločnou históriou a svätou kresťanskou vierou. Spojme preto svoje duchovné sily ako veriaci v Krista v rôznych vierovyznaniach Ruska, Ukrajiny a Poľska, pozdvihujúc spoločne úprimnú modlitbu k Tomu, ktorý sám je Pokoj, aby sme odvrátili prízrak ďalšej vojny v našom regióne.

Nech je naše modlitbové úsilie výkrikom, ktorý zabráni utrpeniu a smrti tisícov nevinných ľudských bytostí, obzvlášť tých najslabších a najbezbrannejších, ktorí nebudú mať silu a možnosť uniknúť pri vypuknutí vojny.

V tejto súvislosti som sa obrátil na všetkých veriacich Katolíckej cirkvi v Poľsku s vrúcnou prosbou modliť sa za mier na Ukrajine. Prosím vás, drahí bratia, aby ste sa aj vy obrátili s podobnou výzvou na vašich veriacich, aby Pán obrátil srdcia vládcov od dychtivosti po vojne a ničení a upriamil ich k milosrdenstvu a pokoju.

„Kto takto slúži Kristovi, páči sa Bohu a ľudia si ho vážia. Preto sa usilujme o to, čo slúži pre pokoj a na vzájomné budovanie“ (Rim 14,18-19).

Nech svätí Cyril a Metod, apoštoli Slovanov, vyprosia od Boha dar pokoja pre Európu.

S úctou, v Kristovi Pánovi

+Stanisław Gądecki, poznaňský arcibiskup metropolita, predseda Konferencie biskupov Poľska

(Preklad: Slovenská redakcia Vatikánskeho rozhlasu – Vatican News)

-mh-

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

15 februára 2022, 12:44