Kardinál Rainer Maria Woelki, arcibiskup Kolína nad Rýnom Kardinál Rainer Maria Woelki, arcibiskup Kolína nad Rýnom

Kolínsky kardinál Woelki si berie voľno, má však pápežovu dôveru

Po vyhodnotení výsledkov apoštolskej vizitácie v Kolínskej arcidiecéze ohľadom riešenia prípadov zneužívania, pápež František akceptoval žiadosť kardinála Woelkiho, aby mohol mať istý čas prestávku. Dvom pomocným biskupom Puffovi a Schwaderlappovi Svätý Otec zamietol ich ponúknuté odstúpenie.

Pápež František prijal žiadosť kolínskeho arcibiskupa kardinála Rainera Mariu Woelkiho, aby od polovice októbra do začiatku Pôstneho obdobia budúceho roka strávil čas v duchovnom ústraní mimo arcidiecézy. Pápež však zdôraznil, že s ním naďalej počíta. Informovala o tom Apoštolská nunciatúra v Nemecku vo vyhlásení, ktoré zverejnila Kolínska arcidiecéza a Konferencia biskupov Nemecka.

Vyhlásenie sa odvoláva na rozhodnutie Svätého Otca, ktoré urobil po tom, ako „pozorne vzal na vedomie“ výsledky apoštolskej vizitácie vykonanej štokholmským arcibiskupom kardinálom Andersom Arboreliusom a rotterdamským biskupom Johannesom van den Hendem od 7. do 14. júna s cieľom preskúmať na mieste zložitú pastoračnú situáciu spôsobenú problémom zneužívania.

Pokiaľ ide o kardinála Woelkiho, vo vyhlásení sa uvádza, že „neexistujú dôkazy, že by pri riešení prípadov sexuálneho zneužívania konal v rozpore so zákonom“. Obvinenia voči kardinálovi z utajovania týchto prípadov boli vyvrátené dokumentáciou, ktorú preskúmala Svätá stolica a skutočnosťami, ktoré medzitým vyšli najavo. Ukázalo sa naopak „arcibiskupovo odhodlanie riešiť zločiny zneužívania, starať sa o obete a podporovať prevenciu.“ Vo vyhlásení sa však ďalej uvádza, že „kardinál Woelki sa pri celkovom riešení tohto problému, ale najmä v oblasti komunikácie, dopustil aj veľkých chýb, čo v podstate prispelo ku kríze dôvery v arcidiecézu“.

Minulý týždeň pápež František prijal kardinála Woelkiho a mal s ním dlhý rozhovor. Vyhlásenie nunciatúry uvádza, že „Svätý Otec sa na kardinála spolieha“ a „uznáva jeho vernosť Svätej stolici a jeho angažovanosť za jednotu Cirkvi. Zároveň je jasné, že arcibiskup a arcidiecéza potrebujú určitú prestávku, čas obnovy a zmierenia.“ Preto padlo rozhodnutie, že kardinál sa na určitý čas vzdiali z diecézy. Do jeho návratu sa o arcidiecézu postará pomocný biskup Rolf Steinhäuser ako apoštolský administrátor sede plena.

Na druhej strane sa pápež po preskúmaní informácií, ktoré dostal od apoštolských vizitátorov, rozhodol neprijať rezignáciu dvoch kolínskych pomocných biskupov, Dominika Schwaderlappa a Ansgara Puffa. V komuniké nunciatúry sa uvádza, že „v oboch prípadoch boli zistené chyby v riadení, ale nie úmysel zakrývať zneužívanie alebo ignorovať obete“. Z tohto dôvodu sa Mons. Puff vráti ihneď do svojho úradu, zatiaľ čo Mons. Schwaderlapp požiadal pápeža a získal od neho povolenie, aby mohol rok vykonávať svoju pastoračnú službu v arcidiecéze Mombasa v Keni a až potom sa vrátiť do Kolína.

-mh, jb-

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

24 septembra 2021, 18:11