Kard. Stefan Wyszyński ako poľský prímas privítal návštevu veľkého rodáka (jún 1979) Kard. Stefan Wyszyński ako poľský prímas privítal návštevu veľkého rodáka (jún 1979) 

Poľsko sa pripravuje na septembrové blahorečenie kardinála Wyszyńského

O necelý mesiac sa v Poľsku koná blahorečenie kardinála Stefana Wyszyńského (1901-1981), ktorý bol prímasom krajiny a hrdinsky trpel na obranu svojej vlasti pred nacizmom i komunizmom. Spolu s ním bude blahorečená sestra Elżbieta Róża Czacka (1876-1961), zakladateľka Kongregácie sestier františkánok služobníc Kríža. V mladosti prišla o zrak a celý život venovala službe nevidiacim.

Obrad sa uskutoční v nedeľu 12. septembra vo Varšave. Beatifikačnej svätej omši o 12.00 v Chráme Božej prozreteľnosti bude predsedať kardinál Marcello Semeraro, prefekt Kongregácie pre kauzy svätých a pápežský legát, za účasti poľského episkopátu a kňazov zastupujúcich jednotlivé diecézy.

Pred blížiacim sa termínom slávnosti organizačný výbor oznámil, že „vzhľadom na ťažko predvídateľné scenáre vývoja pandémie Covid-19 a s tým súvisiace hygienické a zdravotné obmedzenia organizátori rozhodli, že na slávnosti sa bude možné zúčastniť len so špeciálnou vstupenkou“. Účasť sa tak obmedzí na „delegácie jednotlivých diecéz, stredísk a inštitúcií spätých s kardinálom Wyszińským a matkou Czackou“.

Prihlasovanie účastníkov je už uzavreté, 

no organizátori sa aj výslovne obrátili na širokú verejnosť so žiadosťou, aby sa „neorganizovali spontánne farské skupiny bez konzultácie s organizátormi“. Veriacich pozvali „k duchovnému zjednoteniu sa a spoločnej modlitbe“. Obrad bude vysielaný naživo v televízii, rozhlase a na internete.

-jb-

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

16 augusta 2021, 15:16