Snímka z púte pápeža Františka  v Kaplnke zjavenia vo Fatime 12. mája 2017 Snímka z púte pápeža Františka v Kaplnke zjavenia vo Fatime 12. mája 2017 

Svätý Otec listom pozdravil 25. národnú púť akolytov vo Fatime

V portugalskej Fatime sa v prvý deň mája už po 25. raz konala národná púť akolytov, tentoraz zvlášť s možnosťou virtuálnej účasti. Pápež František pri tejto príležitosti zaslal do Portugalska list, v ktorom upriamuje pozornosť účastníkov púte na ich povolanie ku svätosti a ústredné miesto eucharistie v ich duchovnom živote. Akolyti sú nositeľmi osobitnej služby v Cirkvi, ktorú konajú najmä v súvislosti so slávením Eucharistie.

Adresátom listu Svätého Otca je Mons. José Manuel Garcia Cordeiro, biskup diecézy Bragança-Miranda, ktorý je predsedom portugalskej biskupskej komisie pre liturgiu a spiritualitu. Pápež František ho v liste oslovuje „milovaný brat“ a pri príležitosti 25. národnej púte akolytov vo Fatime, ktorá sa opäť obnovila 1. mája, sa obracia na samotných akolytov týmito slovami:

„«Buď svätý» - to je to prvé, o čo ťa Ježiš prosí. A druhé: «Buď originálnym». [...] Keď sa hovorí o napodobňovaní svätých, neznamená to kopírovať ich spôsob svätosti: sú to svedectvá, ktoré sú pre nás užitočné, aby nás podnecovali a motivovali, ale nie aby sme sa ich snažili kopírovať, pretože by nás to mohlo i odviesť z cesty, tej jedinečnej a osobitnej, ktorú nám Pán pripravil. Musíš objaviť, kto si a rozvíjať svoj vlastný spôsob byť svätým [...] Tvoj život musí byť prorockým podnetom, ktorý slúži ako inšpirácia pre ostatných.“

Svätý Otec pri zdôraznení dôležitosti služby akolytov neopomína postavu sv. Jozefa. Nazýva ho „originálnym akolytom Ježiša“, lebo mu pomáhal rásť „kým sa premenil v pokrm pre život celého sveta“. Okrem iného o svätom Jozefovi píše:

„Za nič na tomto svete nechcel stratiť Ježiša! Za nič na svete nechcel stratiť Máriu z Nazareta, nevestu, ktorá mu už bola sľúbená a teraz vyzerá, že bude mať dieťa: Jozef odložil svoje plány, aby nasledoval tie Božie, ujať sa Panny-Matky so Synom, ktorého nesie v lone a vziať ich do svojho domu.“

V závere listu datovaného 16. apríla v rímskom Lateráne pápež zvoláva na akolytov Portugalska pri tejto národnej púti, ktorá sa konala i virtuálne, práve ochranu sv. Jozefa:

„Nech strážca Svätej rodiny a patrón univerzálnej Cirkvi, sv. Jozef, stráži a ochraňuje všetkých akolytov Portugalska, spolu s tými, ktorí vás sprevádzajú, oduševňujú a učia, počnúc od rodín a katechétov až po diecézne a národné štruktúry, pod otcovským dohľadom farárov a kňazov.“

Svätý Otec list zakončuje požehnaním a prosbou o modlitbu.

-mh-

 

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

03 mája 2021, 12:12