Vianočné blahoželanie Slovenskej redakcie Vatikánskeho rozhlasu

Milí členovia Slovenskej rodiny Vatikánskeho rozhlasu, priatelia, dobrodinci, všetci poslucháči našich vysielaní a podcastov, návštevníci portálu Vatican News i nášho Facebooku, v mene celej našej redakcie vám prajeme Božou milosťou naplnené Vianočné sviatky a v Novom roku 2021 veľa síl a vytrvalosti v láske.

Naše žičenie vkladáme do slov modlitby k svätému Jozefovi, ktorú sa denne modlieva Svätý Otec František vždy po ranných chválach z breviára. V Apoštolskom liste Patris corde z 8. decembra 2020, ktorým vyhlásil Rok sv. Jozefa, sa podelil s modlitbou formulovanou týmito slovami:

Slávny patriarcha sv. Jozef, ktorého moc dokáže urobiť možnými veci nemožné, príď mi na pomoc v týchto chvíľach úzkosti a ťažkostí. Vezmi pod svoju ochranu situácie tak ťažké a náročné, ktoré ti zverujem, aby mali šťastlivé vyriešenie.

Môj milovaný Otec, všetku svoju dôveru vkladám do teba. Nech sa nepovie, že som ťa vzýval márne; a pretože ty všetko môžeš u Ježiša a Márie, ukáž mi, že tvoja dobrota je taká veľká ako tvoja moc. Amen.

Rok 2021 nám pripomenie 90 rokov Vatikánskeho rozhlasu

Už zakrátko bude Vatikánsky rozhlas (Radio Vaticana) sláviť svoje 90. narodeniny. Z vôle pápeža Pia XI. ho technicky vybudoval Guglielmo Marconi (súčasník nášho vynálezcu Jozefa Murgaša pôsobiaceho v Amerike) a vysielať začal 12. februára 1931.

Pápež Pius XI. vyjadril poslanie Vatikánskeho rozhlasu v deň spustenia týmito slovami do mikrofónu: „Naším prvým slovom nech bude: Sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle“. Po tom, ako v roku 1952 pápež Pius XII. vyhlásil archanjela Gabriela za patróna komunikácií, stal sa aj hlavným patrónom Vatikánskeho rozhlasu.

Historicky prvé vysielanie Vatikánskeho rozhlasu v slovenčine sa uskutočnilo 25. decembra 1943, keď zaznelo vianočné posolstvo Pia XII. v podaní slovenského minoritu pátra Alexandra Chrappu. Pravidelné slovenské vysielania sa začali 21. decembra 1947.

Od počiatku zveril pápež Pius XI. Vatikánsky rozhlas do správy reholi jezuitov. Na čele Slovenskej redakcie sa vystriedali viacerí pátri. V tomto roku si osobitne pripomíname významnú osobnosť pátra Štefana Senčíka pri príležitosti storočnice jeho narodenia. Slovenskú redakciu viedol v rokoch 1957-1963 a 1984-1990.

V súčasnosti je Slovenská redakcia Vatikánskeho rozhlasu súčasťou Dikastéria pre komunikáciu Svätej stolice. Pracuje v trojčlennom zložení s redaktorkami Zuzanou Klimanovou a Miroslavou Holubíkovou pod vedením P. Jozefa Bartkovjaka SJ. Multimediálna produkcia prichádza k adresátom cez viacero kanálov, medzi ktorými je najdôležitejší internetový portál Vatican News. Vatikánsky rohlas pracuje v synergii s katolíckymi i verejnoprávnymi médiami na Slovensku.

-jb-

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

24 decembra 2020, 12:32