Záber z Arktídy Záber z Arktídy 

Biskupi EÚ prispeli do verejnej diskusie o Arktíde a jej obyvateľoch

„Európska únia má prirodzenú rolu a zodpovednosť zaistiť Arktíde udržateľnosť a pokoj, so zreteľom na jej obyvateľstvo.“ Takto píše Komisia biskupských konferencií Európskej únie (COMECE) spolu so sieťou „Justice and Peace Europe“ v spoločnom príspevku k verejnej konzultácii EÚ o budúcej európskej politike pre oblasť Arktídy zoči-voči výzvam ekologickým, sociálno-ekonomickým a geopolitickým a týkajúcich sa ľudských práv.

príspevku publikovanom 13. novembra sa európski biskupi vyjadrujú k jednotlivým aspektom problematiky, pričom zdôrazňujú prístup multilateralizmu. Ako píšu, „budúca politika EÚ v Arktíde by mala podporovať partnerstvo pre udržateľný a integrálny rozvoj osôb, rodín a miestnych spoločenstiev pri súčasnom rešpektovaní ich prírodného prostredia.“

Komisia európskych biskupských konferencií okrem toho pobáda EÚ, „aby uprednostňovala podporu zotavenia lokálnych komunít vzhľadom na nevyhnutné úpravy vyvolané zmenami klimatického podnebia a ich dôsledkami“. Biskupi upozorňujú, že „bohatstvo prírodných zdrojov prítomných v arktickej oblasti a ich rastúca dostupnosť v dôsledku roztápania sa ľadovcov sú živnou pôdou pre bezohľadné praktiky, ktoré zneužívajú prostredie a ochudobňujú miestnych obyvateľov.“

V týchto apeloch sa európski biskupi odvolávajú na integrálnu ekológiu, často citovanú pápežom Františkom, ktorá zahŕňa „ochranu stvorenstva a budovanie skutočne spravodlivého a rovnosťou sa vyznačujúceho sociálneho a ekonomického poriadku.“

Biskupi z COMECE a z európskych biskupských komisií pre spravodlivosť a pokoj združených v sieti Justice and Peace Europe napokon vyjadujú želanie, aby „cirkvi a náboženské komunity, nakoľko sú podporovateľmi udržateľného ľudského rozvoja a pokoja, mohli byť uznané ako prirodzení partneri EÚ v spoločnom riešení výziev týkajúcich sa arktického regiónu“.

-mh, jb-

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

17 novembra 2020, 14:35