Veriaci sledujúci pohrebnú omšu za kňaza Roberta Malgesiniho Veriaci sledujúci pohrebnú omšu za kňaza Roberta Malgesiniho 

Pohrebná omša v Come: Don Malgesini stelesnil Ježišovu modlitbu

V katedrále severotalianskeho mesta Como sa dnes konala pohrebná svätá omša za kňaza Roberta Malgesiniho, ktorý zomrel v utorok 15. septembra, dobodaný nožom v ruke jedného z bezdomovcov, ktorým slúžil. Eucharistickému sláveniu predsedal ako vyslanec Svätého Otca kardinál Konrad Krajewski.

Na svätú omšu za dona Malgesiniho, ktorého Svätý Otec pri stredajšej generálnej audiencii označili za mučeníka - svedka lásky k tým najchudobnejším 

prišlo mnoho veriacich. V priestrannej gotickej katedrále sa okrem miestneho biskupa Mons. Oscara Cantoniho a ďalších biskupov zúčastnilo mnoho kňazov, rehoľníkov, chudobných ľudí, ktorým don Malgesini pomáhal, i ďalších veriacich. Tí, čo sa pre hygienické opatrenia nezmestili do katedrály, mohli slávenie sledovať cez veľkoplošné obrazovky umiestnené na troch námestiach. 

Miestna cirkev sa s donom Malgesinim rozlúčila už v piatok 18. septembra pri pohrebe v súkromnejšej forme, ktorý sa na želanie jeho rodičov konal v jeho rodnom mestečku Regoledo di Cosio a ktorému predsedal diecézny biskup Mons. Cantoni.

Odkaz Svätého Otca cez kardinála Krajewského

Pápežský almužník kard. Krajewski pri dnešnej svätej omši v katedrále odovzdal všetkým pozdrav od pápeža Františka. Prinášame časť z jeho príhovoru, ktorý prečítal v závere slávenia:

„Stránka Evanjelia, ktorú my kňazi častokrát čítame a ktorú nám práve dnes pripomína don Roberto, stránka, ktorú nikdy nie je možné z Evanjelia vytrhnúť, nám pripomína: «Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí život za svojich priateľov» (Jn 15,13).  Nemôžeme byť kresťanmi do hĺbky, ak sme si túto stránku neosvojili.

Prečo sa toto stalo donovi Robertovi a nie mne? To neviem. Sú to Pánove cesty.

On vo svojom živote stelesnil Ježišovu modlitbu, jednoduchú modlitbu, ktorú sa modlíme každý deň: Otče náš, buď vôľa tvoja, a nie tá moja, posväť sa meno tvoje, a nie to moje, príď kráľovstvo tvoje, a nie to moje.

Táto stránka Evanjelia sa osobitne týka nás kňazov, ktorí máme žiť čisto Evanjelium, ktorí máme šíriť Ježišovu vôňu kamkoľvek ideme. Je to práve modlitba kardinála Newmana, ktorú Matka Tereza odporúčala svojim sestrám, ktoré každý deň vychádzajú slúžiť chudobným, aby reprezentovali samotného Ježiša: 

Modlitba kardinála Newmana: Šíriť Ježišovu vôňu

«Drahý Ježišu, pomôž mi, aby som šíril tvoju vôňu, kamkoľvek pôjdem. Zaplav moju dušu svojím Duchom a Životom. Prenikni a privlastni si celú moju bytosť tak úplne, aby môj život bol len odrazom tvojho života.

Žiar skrze mňa a buď vo mne tak, aby každá duša, s ktorou sa stretnem, pocítila tvoju prítomnosť v mojej duši. Nech vzhliadne a nevidí už mňa, ale iba Ježiša!

Zostaň so mnou, a ja začnem žiariť, ako žiariš ty, aby som tak bol svetlom pre druhých. To svetlo, Ježišu, bude celé od teba, moje nebude ani trochu. To ty budeš cezo mňa žiariť ostatným.

Nech ťa chválim tak, ako to máš najradšej, tým, že budem žiariť ľuďom okolo seba. Nech ťa ohlasujem bez ohlasovania, nie slovami, ale príkladom, nákazlivou silou, priaznivým účinkom svojho konania, zjavnou plnosťou lásky k tebe, ktorú nosím v srdci. Amen.»

Kardinál Krajewski okrem pozdravu Svätého Otca odovzdal diecéznym dobrovoľníkom, rodinným príslušníkom i samotnému vrahovi dona Roberta, ktorý sa nachádza vo väzení, ružence od Svätého Otca. Tie najvzácnejšie z nich, z perál, poslal Svätý Otec rodičom dona Malgesiniho, ktorí sa na omši v katedrále nemohli osobne zúčastniť.  

-zk-

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

19 septembra 2020, 12:16