Vatican News
Ilustračná snímka: misionárska oblasť na juhu Ugandy Ilustračná snímka: misionárska oblasť na juhu Ugandy  

Vo svete bolo v tomto roku zabitých 29 misionárov, vyše polovica v Afrike

Podľa údajov zozbieraných agentúrou Fides bolo v roku 2019 zabitých vo svete 29 misionárov, z toho väčšina kňazov – v počte 18, ďalej jeden trvalý diakon, dve rehoľné sestry, dvaja rehoľní bratia a šesť laikov.

Po ôsmich súvislých rokoch, v ktorých bolo najviac zabitých misionárov zaregistrovaných v Amerike, má od roku 2018 toto tragické prvenstvo kontinent Afriky.

V roku 2019 bolo v Afrike zabitých spolu 15 misionárov: 12 kňazov a po jednom rehoľníčka, rehoľný brat a laická misionárka. V Amerike bolo zavraždených šesť kňazov, jeden trvalý diakon, jeden rehoľník a štyria laici. V Ázii bola zabitá jedna misionárska rehoľníčka a v Európe tiež jedna rehoľná sestra.

Ďalej agentúra Fides zaznamenala skutočnosť, že ide o istý druh „globalizácie násilia“: zatiaľ čo v minulosti sa násilné usmrtenia misionárov väčšinou viazali na istú krajinu či geografickú oblasť, v roku 2019 sa tento fenomén javí viac rozosiaty a rozšírený.  Krv misionárov tiekla v 10 krajinách Afriky a ôsmich krajinách Ameriky, v Ázii a Európe po jednej krajine.

-mh-

30 decembra 2019, 15:48