Vatican News

Slovensko hostí kongres Európskej spoločnosti pre katolícku teológiu

V Bratislave otvorili v stredu 28. augusta medzinárodný kongres Európskej spoločnosti pre katolícku teológiu (ESCT) s témou „Do čoho vkladáme našu nádej?“ Po úvodnom dni venovanom doktorandskej konferencii bude hlavná časť kongresu prebiehať od štvrtka do soboty 31. augusta.

Vyše 240 účastníkov privítal na pôde Teologickej fakulty Trnavskej univerzity v Bratislave jej dekan prof. Miloš Lichner SJ za účasti prezidentky ESCT prof. Marie-Jo Thiel zo Štrasburgu a predsedu Komisie biskupských konferencií Európskej únie COMECE, luxemburského arcibiskupa Jean-Claude Hollericha SJ.

Súčasný viceprezident ESCT prof. Miloš Lichner, ktorý od septembra prevezme vedenie Európskej spoločnosti pre katolícku teológiu, v tejto súvislosti poukázal na zmysluplnosť doterajšej zahraničnej pomoci pre rozvoj teologického bádania na Slovensku:

„Po  páde  komunizmu  sa  nám  dostalo pomoci od cirkevných 

organizácií zo západu. Pomohli nám nakúpiť počítače a knihy, obnovili sa kostoly a fary, mohli sme ísť študovať do zahraničia. Aj týmto kongresom ukazujeme, že to neboli nadarmo vynaložené peniaze.“

Akademické združenie ESCT tento rok oslavuje 30 rokov činnosti.

-jb-

Fotoalbum TK KBS

28 augusta 2019, 16:56