Vatican News

Slováci tento rok pomohli Afrike a Ázii cez Pápežské misijné diela sumou 800 tisíc

V roku 2019 podporili Pápežské misijné diela (PMD) na Slovensku vďaka dobrodincom misijné krajiny v Afrike a v Ázii celkovou sumou 808 929,45 eur. V desiatich cieľových krajinách bolo podporených celkovo 13 diecéz, 5 kňazských seminárov a 34 projektov.

Aktuálnu informáciu poskytol národný riaditeľ PMD na Slovensku Ivan Kňaze. Krajinami, do ktorých tento rok smeruje pomoc zo Slovenska sú Etiópia, Benin, Keňa, Rwanda, Burkina Faso, Kamerun, Južný Sudán, Uganda, Pobrežie Slonoviny a India.

„Podporujeme šírenie evanjelia v misijných krajinách,“ hovorí duchovný otec Ivan Kňaze. Vysvetľuje, ako sa prostriedky dostávajú k cieľovým adresátom:

„Pomoc je organizovaná prostredníctvom Kongregácie pre evanjelizáciu národov v Ríme a cez nunciatúry v podporovaných krajinách. Takto je zabezpečená pravidelná a spravodlivá podpora a predovšetkým to, aby sa pomoc dostala k tým najchudobnejším v misijných farnostiach a diecézach.“

Národný riaditeľ PMD na Slovensku zároveň vyslovuje vďaku dobrodincom:

„Chceme vám zo srdca poďakovať za všetky dary. Každý milodar pomáha prispieť na výstavbu kostola, kaplnky či fary, na formáciu seminaristov alebo na opravu studne či školy pre stovky detí. Ďakujeme všetkým členom a darcom PMD za to, že pomáhajú napĺňať poslanie, ktoré zveril PMD Svätý Otec.“

Misijná pomoc smerovala do troch oblastí podľa jednotlivých diel tvoriacich PMD: misijne dielo šírenia viery (podporuje všetko čo sa týka priamej evanjelizácie), misijné dielo detí (podporuje znevýhodnené detí v misiách) a misijné dielo sv. apoštola Petra (podporuje formáciu seminaristov a rehoľných novicov a novicky).

Kompletná informácia o podporených projektoch za rok 2019.

-jb-

20 augusta 2019, 10:20