Vatican News
2019.05.08 Madonna Nera, Jasna Gora, Polonia 2019.05.08 Madonna Nera, Jasna Gora, Polonia 

Poľskí biskupi v pastierskom liste reagujú na zlyhania Cirkvi v ochrane maloletých

V najbližšiu nedeľu 26. mája sa v poľských kostoloch bude čítať pastiersky list biskupov, ktorý je výsledkom práve skončeného stretnutia Stálej rady Konferencie biskupov Poľska k bolestivej rane zneužívaní mladistvých osobami z radov služobníkov Cirkvi.

Poľská biskupská konferencia v liste priznáva svoju ľútosť a zahanbenie nad tým, že zodpovedné osoby v Cirkvi nie vždy vykonali všetko, čo bolo potrebné na predídenie a zamedzenie takýmto prípadom. Biskupi píšu o utrpení obetí a potrebe väčšej citlivosti na závažnosť tohto zla, v záujme ochrany zraniteľných osôb.

Pastiersky list zaznie v kostoloch dva týždne po uvedení filmového dokumentu s názvom „Nikomu to nepovedz“ (Tylko nie mów nikomu) v poľských kinách, ktorý vyvolal veľký rozruch a rozhorčenie v poľskej verejnosti.

Ako duchovní pastieri poľskí biskupi s rozhodnosťou odsudzujú spáchané zločiny a vyzývajú tých, ktorí boli obeťami sexuálneho násilia zo strany nejakého klerika, aby túto vec oznámili cirkevnej autorite i príslušným štátnym úradom. Informujú, že každá poľská diecéza má svojho kompetentného delegáta, na ktorého sa môžu v tejto veci s dôverou obrátiť.

Biskupi hovoria pomoci obetiam ako aj o posilnení prevencie 

pri prijímaní kandidátov do seminárov. Pripomínajú aj nové motu proprio pápeža Františka „Vy ste svetlo sveta“, ktoré ukladá povinnosť všetkým klerikom a rehoľným osobám nahlásiť prípadnú vedomosť o trestnom čine pohlavného zneužitia mladistvej alebo zraniteľnej osoby.

List rozdelený do troch bodov – svedectvo utrpenia, vnímavosť, zodpovednosť – uzatvárajú biskupi kajúcou modlitbou vzývajúcu pomoc Ducha Svätého slovami sv. Augustína.

-jb-

24 mája 2019, 18:33