Vatican News
Carlo Acutis Carlo Acutis 

Hrob ctihodného Carla Acutisa prenesú do pútnickej svätyne mládeže v Assisi

Telesné pozostatky ctihodného Božieho služobníka Carla Acutisa, ktorého Svätý Otec spomína aj vo svojej posynodálnej apoštolskej exhortácii Christus vivit, budú v týchto dňoch v Assisi slávnostne prenesené do Sanktuária vyzlečenia sv. Františka (Santuario della Spogliazione). V chráme, ktorý je v rámci Talianska pútnickým centrom mladých, bude 15-ročný kandidát blahorečenia trvalo pochovaný.

Zuzana Klimanová - Vatikán

Telo kandidáta blahorečenia Carla Acutisa bolo v posledných rokoch pochované na cintoríne v Assisi, kam ho preniesli kvôli prípravám na prenesenie do svätyne. Jeho hrob sa stal cieľom mnohých mládežníckych pútnikov.

Génius na informatiku, 15-ročný podľahol leukémii

Carlo Acutis sa narodil v r. 1991 talianskym rodičom v Anglicku, no vyrastal v diecéze Miláno. Zomrel len 15-ročný na leukémiu. Carlo mal veľkú úctu k Ježišovi v Eucharistii i k Panne Márii. Od svojho prvého svätého prijímania v siedmich rokoch sa každý deň zúčastňoval na svätej omši a venoval vždy čas i adorácii.

V rámci prípravy minuloročnej Synody o mladých bol Carlo Acutis na zozname mladých svedkov viery, ktorých príbehy majú čo povedať súčasným mladým ľuďom. Mnohými rovesníkmi, no i odborníkmi bol považovaný za génia v oblasti informatiky. Venoval sa programovaniu, filmovému strihaniu, vytváraniu internetových stránok a časopisov, no nechýbal mu ani bezprostredný kontakt s ľuďmi: ako dobrovoľník sa venoval núdznym, deťom i starým ľuďom.

Carlova autostráda do neba

Eucharistia je „moja autostráda do neba“, hovorieval Carlo. „Byť vždy spojený s Ježišom, to je môj životný program.“ Medzi jeho známe výroky patrí aj: „Naša méta musí byť nekonečno, nie konečno. Nekonečno je naša domovina. Odjakživa sme očakávaní v nebi.“ Mladým Carlo zanechal aj tieto slová: „Všetci sa rodíme ako originál, no mnohí zomierajú ako fotokópia“.

O jeho láske k Eucharistii svedčí aj to, že vytvoril niekoľko prezentácií, ktoré obleteli svet – najznámejšia z nich je o eucharistických zázrakoch a vyšla knižne i v slovenčine vo vydavateľstve Studio Lux s titulom: Eucharistické zázraky vo svete.

Program prenesenia pozostatkov v Assisi

Slávnosti spojené s prenesením pozostatkov budú v Assisi trvať tri dni. V piatok 5. apríla je na programe procesia a svätá omša v Katedrále sv. Rufína za prítomnosti biskupov regiónu Umbria. Večer tu bude modlitbová vigília pre mladých, v sobotu pozostatky prenesú do spomínaného sanktuária, kde budú po svätej omši celebrovanej biskupom Assisi Mons. Sorrentinom pochované. V nedeľu bude v sanktuáriu sláviť svätú omšu s mladými predseda Konferencie biskupov Talianska kardinál Gualtiero Bassetti.

05 apríla 2019, 15:37