Vatican News
2019.03.20 Prossimi Beati in Romania: sette vescovi greco-cattolici 2019.03.20 Prossimi Beati in Romania: sette vescovi greco-cattolici 

Rumunská gréckokatolícka Cirkev dostane 7 blahoslavených biskupov mučeníkov

Cirkev zakrátko vyhlási za blahoslavených siedmich gréckokatolíckych biskupov, usmrtených v dobe komunistického režimu v Rumunsku. Blahorečiť ich príde osobne pápež František. Na ich povesť svätosti korunovanej mučeníctvom poukázal už sv. Ján Pavol II. počas svojej návštevy v roku 1999.

Pápež Ján Pavol II. počas svojej apoštolskej návštevy Rumunska pred 20 rokmi pri slávení gréckokatolíckej liturgie v Katedrále sv. Jozefa v Bukurešti nezabudol pripomenúť duchovný odkaz týchto mučeníkov 20. storočia, keď povedal:

„Práve prichádzam z katolíckeho cintorína tohto mesta. Na hroboch niekoľkých známych mučeníkov a tiež mnohých, ktorých telesným pozostatkom sa nedostala ani len česť kresťanského pohrebu, som sa modlil za všetkých vás, a vzýval som vašich mučeníkov a vyznávačov viery, aby sa prihovárali za vás u Otca, ktorý je na nebesiach. Vzýval som osobitne biskupov, aby boli naďalej vašimi pastiermi v nebi: Vasile Aftenie, Ioan Balan, Valeriu Traian Frentiu, Ioan Suciu, Tit Liviu Chinezu, Alexandru Rusu.

Vaše martyrológium sa otvára ideálnou koncelebráciou týchto biskupov, ktorí zmiešali svoju krv s tou z eucharistickej obety, ktorú denne slávili. Vzýval som aj kardinála Iuliu Hossu, ktorý dal prednosť zotrvať pri svojich ľuďoch až do smrti, keď sa zriekol presťahovania sa do Ríma, aby prijal od pápeža kardinálsky biret, pretože toto by znamenalo opustiť svoju milovanú zem.“

Mons. Iuliu Hossu pochádzal z oblasti Transylvánie, kde sa narodil v roku 1885, kňazstvo prijal v roku 1910 a v Ríme získal doktorát z teológie. V rokoch 1940-1944 bol duchovnou oporou pre transylvánskych Rumunov v dobe, keď oblasť okupovali Horthyho maďarské vojská. Po nástupe sovietskej moci odolával nátlakom na prestúpenie k pravosláviu. Mons. Hossu, ktorý prešiel viacerými rumunskými komunistickými väznicami, sa ocitol v situácii, keď ho pápežský vyslanec informoval, že rumunská vláda bola ochotná akceptovať jeho menovanie za kardinála za podmienky, že navždy opustí krajinu. Mons. Iuliu Hossu odmietol opustiť svojich veriacich a rozhodol sa naďalej zdieľal osud svojho ľudu.

Kauze blahorečenia siedmich rumunských gréckokatolíckych biskupov udelila vatikánska Kongregácia pre kauzy svätých „nulla osta“ 28. januára 1997, čím sa mohol začať ich spoločný proces s cieľom oficiálneho cirkevného uznania ich mučeníctva. Dekrét Kongregácie z 19. marca 2019 potvrdzujúci mučeníctvo týchto siedmich Božích služobníkov je predposledným krokom v procese, ktorý sa zavŕši slávnostným aktom blahorečenia. Stane sa tak počas návštevy Svätého Otca Františka v Rumunsku na prelome mája a júna, čiže už o dva mesiace.

-jb-

21 marca 2019, 14:25