Vatican News
Pri slávnosti v kaplnke Kolégia bola vystavená relikvia svätého Cyrila Pri slávnosti v kaplnke Kolégia bola vystavená relikvia svätého Cyrila 

Pápežské slovenské kolégium v Ríme oslávilo 1150. výročie smrti sv. Cyrila

Sviatok spolupatrónov Európy sv. Cyrila a Metoda, ktorý sa v univerzálnej Cirkvi slávi 14. februára, v deň smrti sv. Konštantína Cyrila, má tento rok mimoriadny charakter. Okrúhle 1150. výročie Cyrilovho narodenia sa pre nebo si pripomína Cirkev sláveniami v Ríme i na Slovensku.

Odpustová slávnosť v Pápežskom slovenskom kolégiu sv. Cyrila a Metoda 

V kaplnke Pápežského slovenského ústavu a kolégia sv. Cyrila a Metoda v Ríme sa v nedeľu 10. februára o 16.30 konala slávnostná svätá omša pri príležitosti sviatku patrónov kolégia. Liturgii predsedal páter Lucjan Maria Bogucki OFM Conv., rektor Kolégia penitenciárov Baziliky sv. Petra, ktorý je špirituálom pápežského slovenského kolégia. Koncelebrovali rektor kolégia Dr. Pavol Zvara spolu s desiatkami diecéznych i rehoľných kňazov, členmi kolégia a zástupcami ďalších pápežských kolégií v Ríme.

Z homílie pátra Luciána Boguckého (6 min.)

Text homílie

Spolu s veľvyslancami Slovenskej republiky pri Svätej stolici a pri Talianskej republike Marekom Lisánskym a Jánom Šothom bol na slávnosti prítomný kardinál Jozef Tomko, emeritný prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov a spoluzakladateľ Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme. Medzi rehoľnými sestrami z viacerých kongregácií bola aj komunita Milosrdných sestier sv. Vincenta, ktorá sa už roky stará o Slovenský ústav a kolégium. Nechýbali slovenskí veriaci z Ríma a okolia. Po liturgickej časti nasledovalo v priestoroch kolégia priateľské stretnutie krajanov žijúcich v Ríme a Taliansku.

Fotogaléria FB

Slávnosti v Bazilike sv. Klementa bude predsedať kardinál Josip Bozanić

Hlavná slávnosť v Ríme vo štvrtok 14. februára o 18.30 spojí pri oltári baziliky sv. Klementa viaceré slovanské národy, ktoré sa hlásia k duchovnému odkazu sv. Cyrila a Metoda. Hlavným celebrantom bude arcibiskup Záhrebu kard. Josip Bozanić. Po svätej omši bude nasledovať tradičná procesia so sviecami za spevu litánií do podzemia baziliky, kde sa duchovná časť slávenia uzavrie modlitbou pri hrobe sv. Cyrila. Nasledovať bude agapé v nádvorí baziliky, o ktoré sa tento rok postará Pápežské chorvátske kolégium sv. Hieronyma v Ríme.

Pripomeňme, že svätý Konštantín Cyril zomrel dňa 14. februára 869 v Ríme, kde nejaký čas predtým prijal mníšske rúcho. Pochovaný je v Bazilike sv. Klementa pri Labijskej ceste – Via Labicana, kde sa v podzemí nachádza oltár na pôvodnom mieste jeho pochovania. Na čelnej hrane kamennej platne oltára je vyrytý nápis: „In honorem S. Cyrilli nationis Slovacae filii dedicarunt A.D. MCMLII“ (Ku cti sv. Cyrila venovali synovia slovenského národa roku Pána 1952).

Relikviu sv. Cyrila si možno uctiť v Ríme i na Slovensku

Relikvia sv. Cyrila je v Ríme vystavená v Pápežskom slovenskom kolégiu sv. Cyrila a Metoda v Ríme a na Slovensku si ju možno uctiť v Katedrále – Bazilike svätého Emeráma na Nitrianskom hrade. Ďalšie osobitné príležitosti sú v týchto dňoch spojené so spomienkovými slávnosťami v Bratislave, Košiciach i na ďalších miestach. Od 10. do 17. februára  sú relikvie sv. Koštantína-Cyrila vystavené k verejnej úcte v košickej gréckokatolíckej katedrále Narodenia presvätej Bohorodičky. Relikvie sv. Konštantína-Cyrila sú darom Mons. Viliama Judáka, nitrianskeho diecézneho biskupa.

Počas celého tohto týždňa je v košickej katedrále duchovná obnova a sprievodný program pod vedením košického eparchu Milana Chautura a kňazov Košickej eparchie. Vladyka Milan ukončí toto jubileum v nedeľu 17. februára o 9.00 archijerejskou svätou liturgiou. Akcia je zároveň súčasťou ponuky pre manželské páry v rámci Národného týždňa manželstva.

Spomienka 1150. výročia smrti sv. Cyrila sa bude sláviť v Kostole Svätého kríža v Bratislave – Devíne v sobotu 16. februára o 14.00 s celebrantom a kazateľom Mons. Mariánom Gavendom. Po nej bude nasledovať kultúrny program, uctenie relikvií sv. Cyrila, sv. Klimenta Slovenského a sv. pápeža Klimenta a program bude ukončený kladením vencov k pomníku sv. Cyrila a Metoda. Podujatie pripravilo a zastrešuje OZ Dedičstvo otcov, OZ Rastic a Rímskokatolícky farský úrad Bratislava-Devín.

Svätý Konštantín - Cyril, vzdelanec a svätec

Predseda Rady pre históriu KBS, nitriansky biskup Mons. Viliam Judák v tejto súvislosti pripomenul dve črty osobnosti sv. Cyrila – Konštantína. Sú nimi jeho  hlboká vzdelanosť a svätosť: „Priniesol nám písmo a preložil mnohé knihy do reči ľudu, aby boli liturgia a posvätné texty zrozumiteľné. Ale bol to aj človek, ktorý túžil po svätosti, túžil po Bohu.“

Mons. Judák pripomenul, že utiahnutie sa sv. Cyrila do samoty mníšskeho a kontemplatívneho života poukazuje na spojenie vzdelanosti s túžbou po teológii srdca: „Človek každých čias môže byť nielen vzdelaný, (…) ale môže byť aj človekom veriacim, ktorý na prvé miesto postaví Boha. A to urobil Konštantín aj so svojim bratom Metodom“.

-jb-

10 februára 2019, 20:52