Vatican News
2019.01.26 Giornata mondiale dei Malati di Lebbra, India 2019.01.26 Giornata mondiale dei Malati di Lebbra, India 

Na oslavách Dňa chorých v Kalkate sa zúčastní delegácia z Vatikánu

Na oslavy 27. svetového dňa chorých pocestuje do Indickej Kalkaty okrem osobitného vyslanca Svätého Otca kardinála Patricka D´Rozaria aj delegácia Dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj vedená prefektom kardinálom Petrom Turksonom. Oslavy sa v Kalkate uskutočnia v dňoch 9. – 11. februára.

Pápež František pri príležitosti 27. svetového dňa chorých vydal posolstvo s názvom s názvom: „Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte“ (Mt 10,8).

Ako sa uvádza v komuniké Dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj zo 6. februára, vatikánska delegácia sa v Kalkate zúčastní na konferencii zameranej na pastoráciu chorých,

 navštívi viaceré zdravotné centrá podporované miestnou Cirkvou, ktoré spravujú Misionárky Lásky a Malé sestry chudobných. Kardinál Turkson bude v Kalkate celebrovať svätú omšu s pomazaním chorých v Xavier Collage v Kalkate. Slánosti vyvrcholia 11. februára svätou omšou s pomazaním chorých v Bazilike sv. Ruženca v Bandeli, ktorej bude predsedať osobitný vyslanec Svätého Otca kardinál Patrick D´Rozario.

Svetový deň chorých sa už tradične slávi v deň liturgickej spomienky Panny Márie Lurdskej, 11. februára. Univerzálna Cirkev sa sláviac tento deň podľa príkladu Dobrého Samaritána skláňa k chorým a trpiacim, aby priniesla posolstvo nádeje a spásy.

-mh, zk-

08 februára 2019, 18:53