Vatican News
2018.12.28 Visita del cardinale Parolin a Qaraqosh - Irak 2018.12.28 Visita del cardinale Parolin a Qaraqosh - Irak 

Kard. Parolin v Iraku: Nech sa znášané násilie nepremení na zášť a nenávisť

Vatikánsky štátny sekretár kardinál Pietro Parolin dnes návštevou Ninivskej pláne ukončil svoju päťdňovú vianočnú návštevu Iraku. V homílii pri svätej omši v Karakoši v sýrsko-katolíckej katedrále v Altahere veriacich pozval k odpusteniu, ktoré je mocným kresťanským svedectvom pre rozdelený svet plný násilia.

Starobylé kresťanské mesto Karakoš bolo v roku 2014 zničené islamskými extrémistami ISIS-u a jeho obyvatelia museli zo dňa na deň utiecť zo svojich domovov, aby si zachránili holý život. Práve tu, v sýrskokatolíckej katedrále dnes za hojnej účasti veriacich kardinál Parolin slávil svätú liturgiu spolu so sýrskokatolíckym  patriarchom Ignatiom Yousefom III. Younanom a sýrskokatolíckym arcibiskupom Mosulu Yohannom Petrosom Moucheom.

Okrem mesta Karakoš a rozličných tamojších katolíckych inštitúcií dnes vatikánsky štátny sekretár navštívil aj kláštor v Karamlesse, i katolícke kostoly v Mosule a v Bartalle.

Prinášame vybrané časti homílie kardinála Parolina počas svätej liturgie v Karakoši:

„Drahí bratia a sestry, (...) vy ste s veľkou príkladnosťou nezapreli svoju vieru. Aj vy, tak ako Nazaretská rodina, ste sa vydali na cestu vyhnanstva, aby ste uchránili život vašich detí, nádeje pre budúcnosť. (...)

„Kontemplácia milosrdnej lásky Boha, ktorý sa pre nás stal telom, nás pozýva dať rýdzu odpoveď. (...) Kresťanská odpoveď na dar Božieho synovstva prechádza odpustením. (...)

Pýtame sa teda prečo máme odpúšťať? Prečo rušiť dlhy? Odpoveď je veľmi jednoduchá: pretože tak koná Boh. Žiť odpustenie približuje človeka k Bohu. Prostredníctvom odpúšťania premáhame zlo dobrom, premieňame nenávisť na lásku a robíme tak svet čistejším. Vy ste experti na odpustenie. Je dojemné vedieť, že mnohí z vás odpustili tým, ktorí im ublížili.

Pokrok vo viere v sebe na prvom mieste zahŕňa prijatie Božieho odpustenia. Veď zakaždým, keď je nám odpustené, naše srdce sa znovuzrodzuje, obnovuje sa. Preto, keďže nám bolo odpustené, aj my môžeme odpúšťať a milovať. Prostredníctvom svojho odpustenia Boh uzdravuje rany nášho srdca a obnovuje nás v láske.

„Avšak , ako hovorí pápež František, odpustiť nie je jednoduchá vec, naopak, je to vždy veľmi ťažké. «Ako môžeme napodobňovať Ježiša? Odkiaľ začať, aby sme ospravedlnili malé či veľké krivdy, ktoré znášame každý deň? Predovšetkým v modlitbe – tak, ako to urobil Štefan. Začíname vo vlastnom srdci: s modlitbou môžeme čeliť roztrpčeniu, ktoré pociťujeme, zverujúc toho, kto nám ublížil, do milosrdenstva Boha: „Pane, prosím ťa za neho, prosím ťa za ňu“. Následne objavíme, že tento vnútorný boj o odpustenie očisťuje od zla a že modlitba a láska nás oslobodzujú od vnútorných reťazí zášti“ (Príhovor pápeža Františka, Anjel Pána 26. decembra 2015).

Drahí bratia a sestry, nech sa znášaná bolesť a násilie nikdy nepremenia na zášť a nech ťažké bremeno nenávisti nikdy neupadne na vaše ramená.

Odpustenie je základom zmierenia. „Ježiš nás žiada, aby sme uverili, že odpustenie sú dvere vedúce k zmiereniu. (...) On nám k tomu dáva milosť.“ (Pápež František, homília v Soule 18. augusta 2014). Odpustenie a zmierenie majú veľmi významnú spoločenskú hodnotu. Preto ste povolaní ponúknuť váš hodnotný príspevok nielen Cirkvi, ale celej spoločnosti, stávajúc sa budovateľmi zmierenia a pokoja, svedkami lásky a odpustenia, zdrojom dobra a požehnania pre všetkých.

Prosiť o odpustenie a ponúkať ho, počínajúc od našich vlastných domov, od našich vlastných rodín, v lone presbytárov a farností, musí byť hmatateľným znakom toho, že sme kresťanmi, aby sa to spoločne s jednotou a svornosťou medzi členmi samotnej komunity, mohlo stať živým svedectvom pre celý tento svet zmietaný rozdeleniami a násilím. Nič z toho však nebude možné bez podpory viery prežívanej plne v znamení lásky.“

Kardinál Parolin krasťanov v Karakoši povzbudil k nielen k rekonštrukcii domov, do ktorých sa kresťania pomaly vracajú, ale najmä k ich misii zrekonštruovať spoločnosť narušenú „zradami, zášťou a nenávisťou“. Veriacich vyzval: „Odvahu, nemajte strach, povstaňte s pevnými nohami a začnite váš život, pretože zlo nemá posledné slovo nad vaším osudom a nad vašou budúcnosťou v tejto historickej zemi vašich otcov.“   

Včerajší deň kardinála parolina patril návšteve Erbilu – hlavného mesta irackej provincie Kurdistan na severe krajiny, kde v katedrále sv. Jozefa slávil podvečer svätú omšu zo Sviatku Svätých neviniatok. Vatikánsky štátny sekretár sa v Erbile stretol aj s verejnými predstaviteľmi Irackého kurdistanu, navštívil pastoračné centrum pre dôchodcov i mladé rodiny, miestnu katolícku univerzitu i katolícku nemocnicu.

-zk-

28 decembra 2018, 17:39