Vatican News
Oficiálne logo misijného kongresu Oficiálne logo misijného kongresu 

Celoamerický misijný kongres otvoril v Bolívii kardinál Filoni

V utorok 10. júla sa začal v Bolívii celoamerický misijný kongres s témou: „Amerika v misii - Evanjelium je radosť“. Svätého Otca na štvordňovom podujatí zastupuje osobitný vyslanec kardinál Fernando Filoni.

Alena Barvirčáková CJ - Vatikán

Kongres otvoril úvodnou svätou omšou v bolívijskom meste Santa Cruz de la Sierra osobitný vyslanec pápeža Františka prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov kardinál Fernando Filoni. V homílii položil základnú otázku:

„Čo je to „misijné dielo“? Toto je otázka, na ktorú si potrebujeme odpovedať, pretože ak nevieme čo to je, hrozí, že aj to, čo robíme, bude niečím iným. Misijné dielo má hlavne srdce, stred, meno, a tým je Ježiš, čo podľa hebrejskej terminológie znamená «Boh je pomoc»... V Ježišovom mene je celé požehnanie Boha pre ľudstvo.

Chcem sa zastaviť pri tejto skutočnosti, pretože treba, aby bolo jasné, že misijné dielo je hlavne činom požehnania pre všetkých tých, ktorým je ohlasované Pánovo meno. Tohto si musíme byť vedomí, aby sme sa vyhli tomu, že by sme misijné diela považovali za filantropiu alebo za nejaké „naše“ činy dobrej vôle.

Tieto diela dobra, výchovy, podpory, ochrany utláčaných, charity, spravodlivosti, uprednostňovania chudobných, vylúčených a smerom k všetkým perifériám reálnym a existenčným, ako zvykne jasne hovoriť pápež František, sú nerozlučiteľne späté s Ježišovým menom, a teda všetko je to požehnaním.“

V bolívijskom Santa Cruz de la Sierra sa zišlo viac ako 1200 národných delegátov zo všetkých diecéz a 1100 medzinárodných delegátov zastupujúcich 25 krajín Severnej, Strednej i Južnej Ameriky. Je medzi nimi 95 biskupov a kardinálov, o zabezpečenie sa stará viac ako 400 organizátorov a dobrovoľníkov.

Celoamerický misijný kongres sa organizuje raz za štyri až päť rokov. „Cieľom týchto kongresov je stále lepšie špecifikovať misijnú cestu Cirkvi na celom americkom kontinente, posilňujúc z času na čas niektoré aspekty, “ vysvetlil biskup bolívijského El Alta a zároveň národný riaditeľ Pápežských misijných diel v Bolívii Mons. Eugenio Scarpellini. V rozhovore pre agentúru SIR Mons. Scarpellini priblížil niektoré hlavné témy aktuálneho kongresu:

„Radosť, ktorá sa nachádza aj v názve stretnutia. Je to radosť blahoslavenstiev, ktorá je prítomná aj v okamihoch utrpenia. Ďalším podľa mňa dôležitým bodom je úzky vzťah medzi misiou a prorockým rozmerom Cirkvi, ktorá je pozvaná byť viditeľnou v americkej spoločnosti. Poslaním Cirkvi je vytvárať nový svet a obnoviť vzťahy. Tiež aj vzťah medzi poslaním, prijímaním a zmierením. Je skutočnou a pravou naliehavosťou, keď pomyslíme na sociálne zranenia prežívané v mnohých krajinách nášho kontinentu. Kongres sa napokon bude zaoberať aj výzvami a spôsobmi posielania misionárov.“

Ako uviedol vedúci Oddelenia misie a spirituality Konferencie latinskoamerických biskupov CELAM Mons. Mario Antonio Cargnello, Latinská Amerika sa pomaly mení z misijného územia na územie, ktoré je pozvané vysielať svojich misionárov do iných častí sveta. I keď ešte stále sa tu nachádzajú oblasti, ktoré sú plne misionárskym územím a mnohé z nich sa nachádzajú v Amazónii. Z tohto dôvodu Mons. Cargnello vníma, „silné prepojenie medzi touto cirkevnou udalosťou a budúcoročnou biskupskou Synodou o Amazónii.“

11 júla 2018, 13:28