Pope Francis visits Japan Pope Francis visits Japan 

Papa în Mesajul de la Nagasaki, despre armele nucleare: Doamne, fă din mine un instrument al păcii tale

«Acest loc ne face să fim mai conştienţi de suferinţa şi de ororile pe care suntem în măsură să ni le provocăm. Crucea bombardată şi statuia Maicii Domnului, recent descoperite în Catedrala din Nagasaki, ne amintesc încă o dată oroarea de nedescris suferite în trup de victime şi de familiile lor.» Astfel începe Mesajul papei Francisc privind armele nucleare, rostit duminică, 24 noiembrie a.c., la "Atomic Bomb Hypocenter Park" din Nagasaki.

Cetatea Vaticanului – A. Mărtinaş

24 noiembrie 2019 – Vatican News. «Una din dorinţele cele mai profunde din inima omului este dorinţa de pace şi stabilitate. Posedarea armelor nucleare şi a altor arme de distrugere în masă nu este cel mai bun răspuns la această dorinţă», a observat pontiful în Mesajul privind armele nucleare, rostit duminică, 24 noiembrie, la Nagasaki, în cadrul călătoriei apostolice în Japonia.

Evidenţiind că, dimpotrivă, posedarea armelor nucleare pare să pună continuu la încercare profunda dorinţă a omului de pace, pontiful a notat că lumea noastră "trăieşte dihotomia perversă de a voi să apere şi să garanteze stabilitatea şi pacea pe baza unei false siguranţe suportată de o mentalitate a fricii şi a neîncrederii care sfârşeşte prin otrăvirea relaţiilor dintre popoare şi împiedicarea oricărui dialog posibil.»

Papa Francisc: «Pacea şi stabilitatea internaţionale sunt incompatibile cu orice încercare de a le edifica pe frica reciprocă de distrugere sau pe ameninţarea de anihilare totală; sunt posibile doar pornind de la o etică globală de solidaritate şi cooperare, în slujba unui viitor modelat de interdependenţă şi de coresponsabilitate în cadrul întregii familii omeneşti de azi şi de mâine.

Aici, în acest oraş, care este martor al catastroficelor consecinţe umanitare şi asupra mediului ale unui atac nuclear, nu vor fi nicicând suficiente încercările de a ridica vocea împotriva cursei înarmărilor.  De fapt, aceasta risipeşte resurse preţioase care, în schimb, ar putea fi utilizate în avantajul dezvoltării integrale a popoarelor şi în vederea protejării mediului natural. În lumea de azi, unde mii de copii şi familii trăiesc în condiţii inumane, banii se cheltuiesc iar avuţiile obţinute pentru a fabrica, moderniza, menţine şi vinde arme tot mai distructive sunt un atentat continuu care strigă la cer.»

Oprindu-se asupra aspiraţiei – a milioane de bărbaţi şi femei din întreaga lume – privind o lume [n.n. care să trăiască] în pace şi care să fie liberă de arme nucleare, Sfântul Părinte a evidenţiat că "transformarea acestui ideal în realitate necesită participarea tuturor: persoane, comunităţi religioase, societăţile civile, statele care posedă arme nucleare şi cele care nu le posedă, sectoarele militare şi private şi organizaţiile internaţionale."  

Papa Francisc: «Răspunsul nostru la ameninţarea armelor nucleare trebuie să fie colectiv şi concertat, bazat pe o dificilă dar constantă edificare a încrederii reciproce care să rupă dinamica neîncrederii care prevalează în prezent. În 1963, Sfântul Papă Ioan al XXIII-lea, în Enciclica Pacem in terris, cerând inclusiv interzicerea armelor atomice (cf n.60), a afirmat că o pace internaţională adevărată şi de durată nu se poate baza pe echilibrul forţelor militare, ci doar pe încrederea reciprocă (cf n. 61).»

«Este necesară ruperea dinamicii neîncrederii care prevalează în prezent şi duce la riscul dezmembrării arhitecturii internaţionale de control a armamentelor», a spus în continuare pontiful, explicând că "asistăm la o eroziune a multilateralismului care este şi mai gravă în faţa dezvoltării noilor tehnologii ale armelor; această abordare pare mai curând incoerentă în actualul context marcat de interconexiune şi constituie o situaţie care necesită o atenţia urgentă şi dăruire şi din partea tuturor liderilor".

Papa Francisc: «Di partea sa, Biserica Catolică este angajată în mod irevocabil în decizia de a promova pacea între popoare şi naţiuni: este o datorie pentru care se simte obligată în faţa lui Dumnezeu şi în faţa tuturor bărbaţilor şi a femeilor de pe acest pământ.»

«Fie ca rugăciunea şi eforturile neobosite pentru promovarea acordurilor [n.n. dezarmare şi neproliferare nucleară] şi insistenţa privind dialogul să reprezinte "armele" în care să ne punem încrederea şi izvor de inspiraţie în vederea eforturilor pentru construirea unei lumi a justiţiei şi solidarităţii care să furnizeze garanţii reale în vederea păcii.» Această speranţă a pontifului este susţinută de "convingerea că o lume fără arme nucleare este posibilă şi necesară":

Papa Francisc: «Având convingerea că o lume fără arme nucleare este posibilă şi necesară, le cer liderilor politici să nu uite că armele nucleare nu apără de ameninţările privind securitatea naţională din timpul nostru. Este necesar să se considere impactul catastrofic al folosirii lor din punct de vedere umanitar şi din punctul de vedere al mediului, renunţând la consolidarea unui climat de frică, de neîncredere şi ostilitate, alimentat de doctrinele nucleare. Starea actuală a planetei noastre cere, la rândul său, o reflecţie serioasă cu privire la modalitatea în care aceste resurse ar putea fi utilizate, cu referinţă la complexa şi dificile aplicare a Agendei 2030 privind dezvoltarea sustenabilă şi atingerea obiectivelor precum dezvoltarea umană integrală. Este ceea ce a sugerat, în 1964, Sfântul Papă Paul al VI-lea. Când a propus să fie ajutaţi cei mai dezmoşteniţi prin intermediul Fondului Mondial, alimentat cu o parte a cheltuielilor militare (cf Discursului către jurnalişti, Mumbay, 4 decembrie 1964; Enciclica Populorum progressio, 26 martie 1967, 51).»

Cerându-ne să ne unim în rugăciune, în fiecare zi, pentru convertirea conştiinţelor şi pentru triumful unei culturi a vieţii, a reconcilierii şi a fraternităţii, papa Francisc s-a adresat şi persoanelor prezente necatolice, cu certitudinea că rugăciunea pentru pace atribuită Sfântului Francisc din Assisi poate fi rostită de toţi:  

"Doamne, fă din mine un instrument al păcii tale:
Unde este ură, eu s-aduc iubire,
Unde e ofensă, eu s-aduc iertare,
Unde-i învrăjbire, eu s-aduc unire,
Unde-i îndoială, eu s-aduc credinţă,
Unde-i rătăcire, s-aduc adevărul,
Unde-i deznădejde, eu s-aduc speranţă"
Unde-i întuneric, eu s-aduc lumină;
Unde-i întristare, eu s-aduc bucurie."

«În acest loc al memoriei, care ne impresionează şi nu ne poate lăsa indiferenţi, este şi mai semnificativ să avem încredere în Dumnezeu care să ne înveţe să devenim instrumente eficiente ale păcii şi a face eforturi pentru a nu comite aceleaşi greşeli din trecut.» Astfel a spus pontiful la finalul Mesajului privind armele nucleare, rostit duminică, 24 noiembrie a.c., la "Atomic Bomb Hypocenter Park" din Nagasaki, încheind cu rugăciunea: «Fie ca voi, familiile voastre şi întreaga Naţiune să experimentaţi binecuvântările prosperităţii şi ale armoniei sociale.» 

24 noiembrie 2019, 11:31