Prezența unei Cruci în sălile de clasă nu este un act discriminatoriu: Curtea Supremă din Italia. Prezența unei Cruci în sălile de clasă nu este un act discriminatoriu: Curtea Supremă din Italia. 

Păstrarea Crucii în sălile de clasă: sentință favorabilă a Curții Supreme din Italia

Conferința Episcopală Italiană a salutat printr-un comunicat de presă sentința din 9 septembrie a.c. a Curții de Casație din Peninsulă privind prezența Crucii în spațiul public. Potrivit judecătorilor, Crucifixul în sălile de clasă nu generează dezbinări, fiind simbolul unei tradiții culturale milenare.

Cetatea Vaticanului – Adrian Dancă
10 septembrie 2021 – Vatican News
. ”Judecătorii Curții Supreme confirmă că Crucea în sălile de clasă nu generează dezbinări și contrapuneri, dar este expresie a simțirii comune înrădăcinate în țara noastră și simbol al unei tradiții culturale milenare”: afirmă secretarul general al Conferinței Episcopale Italiene, mons. Stefano Russo, după sentința Curții de Casație din Peninsulă privind prezența Crucii în sălile de clasă.

Chestiunea a fost adusă înaintea judecătorilor în urma unui controversat episod apărut într-o școală din orașul italian Terni.

Sentința prin care Curtea de Casație a intervenit pe 9 septembrie 2021 în această chestiune reiterează, practic, că ”afișarea Crucifixului, de care se leagă, într-o țară precum Italia, experiența trăită a unei comunități și tradiția culturală a unui popor, nu constituie un act de discriminare”.

Pe de altă parte, se spune în comunicatul episcopatului italian, ”decizia Curții Supreme aplică pe deplin principiul libertății religioase recunoscut în Constituție și respinge o viziune laicistă a societății, care urmărește sterilizarea spațiului public de orice referință religioasă. În această sentință”, evidențiază mons. Russo, ”Curtea recunoaște relevanța libertății religioase, valoarea apartenenței și importanța respectului reciproc”.

”Este de netăgăduit faptul că Omul suferind de pe Cruce nu poate să fie decât simbol de dialog”, spune la încheierea comunicatului secretarul general al episcopatului italian, ”pentru că nicio experiență nu este mai universală decât compasiunea față de aproapele și speranța mântuirii. Creștinismul de care este impregnată cultura noastră, chiar și cultura laică, a contribuit în decursul secolelor la edificarea și creșterea unei serii de valori împărtășite care se explicitează în primire, îngrijire și incluziune, în aspirația la fraternitate”.

10 septembrie 2021, 11:41