Spotkanie pod hasłem: "Wołanie o pokój" organizowane przez Wspólnotę św. Idziego w Koloseum Spotkanie pod hasłem: "Wołanie o pokój" organizowane przez Wspólnotę św. Idziego w Koloseum  (Vatican Media)

Papież: aby zapewnić pokój trzeba odnowić porządek międzynarodowy

„Pokój jest celem duszy i dążeń całej rodziny ludzkiej, każdego narodu i jednostki” - napisał Papież w przesłaniu na międzynarodowy kongres pod hasłem: „Pokój między ludźmi. 60 lat od publikacji encykliki Pacem in Terris”. Obywa się on na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim. Dokument św. Jana XXIII przypomina, że budowanie pokoju oznacza zaangażowanie w kształtowanie polityki inspirowanej autentycznie ludzkimi wartościami, które mają oparcie w prawdzie, sprawiedliwości, miłości i wolności.

Krzysztof Ołdakowski SJ – Watykan

Ojciec Święty zwraca uwagę, że sześćdziesiąt lat później ludzkość nie bardzo zrozumiała, jak bardzo pokój jest niezbędny i jak wiele przynosi dobra. Codzienne życie pokazuje, że niewielka grupa osób w używaniu broni i przemocy widzi sposób na rozwiązanie konfliktów, jakie pojawiają się w życiu narodów. Dominacja i żądza władzy nadal kierują działaniami wielu państw. I to objawia się w różnych regionach świata, w niszczących skutkach dla zdrowia i życia ludzi oraz dla infrastruktury i środowiska naturalnego. Papież zauważa, że w obecnym czasie wzrost środków ekonomicznych na zbrojenia stał się ponownie instrumentem relacji między państwami, pokazując, że pokój jest możliwy i osiągalny tylko wtedy, gdy opiera się na równowadze ich posiadania. Wszystko to rodzi strach i terror oraz grozi utratą poczucia bezpieczeństwa, ponieważ zapomina się o tym, jak nieprzewidywalne i niekontrolowane wydarzenie może wyzwolić iskrę, która wprawi w ruch całą machinę wojenną.

Franciszek zauważa, że potrzebna jest głęboka reforma struktur międzynarodowych, które zostały stworzone w celu zapewnienia bezpieczeństwa i zagwarantowania pokoju, a które obecnie pozbawione są swobody i możliwości działania. Nie wystarczy, że będą one głosiły potrzebę pokoju, jeśli nie zostaną wyposażone w rzeczywistą zdolność do promowania i realizacji konkretnych celów służących budowaniu zgody między narodami.

Papież przypomniał również, że w ostatnim czasie powierzył Uniwersytetowi Laterańskiemu zadanie stałej formacji do pokoju od strony intelektualnej. Dodaje, że taką drogę należy obrać, aby otworzyć nowe horyzonty i przezwyciężyć przestarzałe formy dydaktyczne i organizacyjne, które nie są już odpowiednie dla naszej epoki. Wyraża także nadzieję, że nowy kierunek studiów o pokoju pozwoli formować młode pokolenia do kultury spotkania, która jest podstawą wspólnoty ludzkiej wzorowanej na braterstwie, będącej następnie normą działania na rzecz budowania pokoju.
 

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś ten artykuł. Jeśli chcesz być na bieżąco zapraszamy do zapisania się na newsletter klikając tutaj.

11 maja 2023, 15:27