Vatican News
Inicjatywy charytatywne włoskiego Kościoła w Afryce Inicjatywy charytatywne włoskiego Kościoła w Afryce  (AFP or licensors)

Inicjatywy charytatywne włoskiego Kościoła

12,5 mln euro przeznaczył włoski episkopat na realizację 69 projektów pomocowych. Suma została podzielona na realizację różnych inicjatyw: 27 w Afryce, 23 w Ameryce Łacińskiej, 18 w Azji, a reszta w Europie Wschodniej.

Krzysztof Ołdakowski SJ – Watykan

Na szczególną uwagę zasługują projekty w krajach cierpiących z powodu biedy, prześladowań oraz konfliktów. W Burkina Faso powstanie centrum edukacyjne dla niepełnosprawnych dzieci, w diecezji Koudougou. Skorzysta z niego 180 dzieci. Również w tym samym kraju celem przeciwdziałania chronicznemu niedożywieniu nieletnich zostanie wprowadzony program edukacji kobiet w zakresie hodowli upraw. Kobiety z wiosek będą przeszkolone, aby stać się także animatorkami programów zdrowotnych w swoich wioskach.

Na wyspach Zielonego Przylądka zostanie sfinansowany program „młody praktykant”, który przewiduje stworzenie profesjonalnego centrum szkolącego w dziedzinie obsługi turystycznej. To pośrednio otworzy szansę przeciwstawienia się pladze narkotyków, przestępczości oraz przemocy. Wśród projektów latynoamerykańskich warto wskazać powstające w Paragwaju, z przeznaczeniem dla młodych, wielofunkcyjne centrum formacji profesjonalnej (informatycznej, krawieckiej oraz kulinarnej). Jeśli chodzi o Azję, to trzeba wymienić inicjatywę realizowaną w Kambodży, w diecezji Battambang. Zapewni ona formację zawodową młodym, którzy przestali uczęszczać do szkoły. Chodzi tu o ponowne włączenie ich w proces edukacyjny, aby trzymać ich z daleka od gangów młodocianych, emigracji oraz wykorzystywania seksualnego.
 

09 czerwca 2019, 13:00