Vatican News
Prawa Człowieka nie mogą pozstać martwą litertą Prawa Człowieka nie mogą pozstać martwą litertą  (AFP or licensors)

Prawa człowieka martwą literą

Nie można pozwolić, aby zapisy obecne w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka stanowiły martwą literę – apelują argentyńscy biskupi. Przyznają oni, że w ciągu ostatnich 70. lat wzrosła świadomość praw podstawowych. Dokonał się również postęp w zakresie rozwoju międzynarodowego systemu praw człowieka. Nie zmienia to faktu, że konkretne ich przestrzeganie bardzo różni się pomiędzy poszczególnymi krajami, na rozmaitych polach oraz realizowane jest w różnym stopniu.

Krzysztof Ołdakowski SJ – Watykan

Z okazji 70. rocznicy ogłoszenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka specjalny komunikat wydała Komisja Sprawiedliwości i pokoju Konferencji Episkopatu Argentyny. Przypomina w nim, że przestrzeganie praw człowieka stanowi poważne wyzwanie, które stoi przed ludzkością. Wystarczy wspomnieć o wojnach, konfliktach, głodzie, nędzy, przestępczości, nowych formach niewolnictwa oraz rozmaitych innych formach niesprawiedliwości, które skazują ogromną część ludzkości na życie w warunkach uwłaczających jej godności. To wszystko dzieje się dzięki obojętności czy przy współudziale wielu osób oraz grup sprawujących władzę społeczną i polityczną. Pośród przejawów szczególnie rażących naruszeń praw człowieka, Episkopat Argentyny wskazuje na ofiary handlu ludźmi jako wyjątkowo haniebne przestępstwo, obecne również w tym kraju. Dokument stwierdza, że istnieje potrzeba ciągłego konkretnego potwierdzania Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, a w szczególności stałego zaangażowania wszystkich na rzecz promocji praw, które ona uznaje i podkreśla.

15 grudnia 2018, 14:44