Vatican News
Franciszek inicjuje Globalny Pakt Edukacyjny Franciszek inicjuje Globalny Pakt Edukacyjny  

Franciszek inicjuje Globalny Pakt Edukacyjny

Ojciec Święty wezwał do budowania cywilizacji harmonii i jedności, w której nie będzie miejsca na złą pandemię kultury odrzucenia. Mówił o tym w wideoprzesłaniu do uczestników międzynarodowego spotkania na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim, inicjując Globalny Pakt Edukacyjny. Franciszek podkreślił, że kryzys wywołany koronawirusem jeszcze mocniej uwidocznił konkretną potrzebę takiego paktu, który był już zapowiedziany w ubiegłym roku, gdy sytuacja na świecie była o wiele lepsza. Chodzi o to, aby przez edukację postawić tamę kulturze indywidualizmu, obojętności, podziałów i wykluczenia.

Beata Zajączkowska – Watykan

W przemówieniu prezentującym swą nową inicjatywę Papież podkreślił, że znaleźliśmy się właśnie w obliczu prawdziwej „katastrofy edukacyjnej”. Przypomniał, że z powodu kryzysu ekonomicznego wywołanego pandemią kolejnym 10 mln dzieci grozi porzucenie szkoły, co pogłębi i tak już ogromne nierówności, ponieważ aż 250 mln dzieci w wieku szkolnym pozbawionych jest dostępu do edukacji. Franciszek podkreślił, że z dramatycznej rzeczywistości pandemii nie uda nam się wyjść jedynie dzięki normom sanitarnym. Wskazał, że trzeba doprowadzić do zmiany modelu rozwoju, tak aby respektował człowieka i stawiał w centrum jego godność. Zauważył, że każda zmiana wymaga procesu edukacyjnego.

Papież: potrzebna jest odnowiona epoka zaangażowania edukacyjnego

„Edukację proponuje się jako naturalne antidotum na kulturę indywidualistyczną, której skutkiem jest kult własnego ja i dominacja obojętności. Naszą przyszłością nie może być podział, zubożenie zdolności myślenia i wyobraźni, słuchania, dialogu i wzajemnego zrozumienia. Nasza przyszłość nie może być taka – mówił Papież promując Globalny Pakt Edukacyjny. – Dziś potrzebna jest odnowiona epoka zaangażowania edukacyjnego mobilizującego wszystkie grupy społeczne. Wsłuchajmy się w wołanie nowych pokoleń, które uwypukla potrzeby, a zarazem jest stymulującą okazją do odnowy drogi edukacyjnej, która nie odwraca wzroku przyczyniając się do głębokich niesprawiedliwości społecznych, łamania praw, głębokiego ubóstwa i odrzucania ludzi. Jest to integralna droga, na której stawia się czoło sytuacjom samotności i nieufności wobec przyszłości, rodzących wśród młodych ludzi depresję, uzależnienia, agresję, nienawiść słowną i zjawisko przemocy. Jest to wspólna droga, podczas której nie pozostajemy obojętni na plagę brutalności i wykorzystywania nieletnich, zjawiska żon-dzieci i dzieci-żołnierzy, dramatu sprzedawanych dzieci, które stają się niewolnikami. Do tego dochodzi ból «cierpienia» naszej planety, spowodowany bezsensowną i bezduszną eksploatacją, która spowodowała poważny kryzys ekologiczny i klimatyczny.“

Papież zachęcił do podpisania Globalnego Paktu Edukacyjnego zarówno młodzież, jak i rodziny, wspólnoty, szkoły, instytucje, religie i rządzących. Zauważył, że w obecnej sytuacji świata trzeba odwagi, by na nowo odbudować sieć relacji na rzecz ludzkości zdolnej mówić językiem braterstwa.

Franciszek wymienił siedem konkretnych zobowiązań paktu. Wśród nich jest m.in. postawienie w centrum każdego procesu edukacyjnego osoby ludzkiej, wsłuchanie się w głos dzieci, większe włączenie dziewczynek w edukację, uznanie w rodzinie pierwszego i nieodzownego czynnika wychowawczego oraz konieczność wychowania do gościnności i otwarcia na najbardziej potrzebujących. Papież przypomniał zarazem, że trzeba wypracować nowe sposoby rozumienia gospodarki, polityki, rozwoju i postępu, tak by były naprawdę na służbie człowieka. Wskazał też na konieczność troski o wspólny dom. Ojciec Święty zauważył, że drogowskazem na tej drodze jest katolicka nauka społeczna.
 

15 października 2020, 14:59