Vatican News
Ks. Suchodolski przez 20 lat był dyrektorem Krajowego Biura ŚDM Ks. Suchodolski przez 20 lat był dyrektorem Krajowego Biura ŚDM  (Ossevatore Romano)

Ks. Grzegorz Suchodolski biskupem pomocniczym w Siedlcach

Papież Franciszek mianował nowego biskupa pomocniczego diecezji siedleckiej. Został nim ks. Grzegorz Suchodolski, proboszcz parafii katedralnej w Siedlcach, a w przeszłości przez 20 lat dyrektor Krajowego Biura Organizacyjnego Światowych Dni Młodzieży.

Krzysztof Bronk - Watykan

Biskup nominat urodził się w 1963 r. w Łukowie. Święcenia kapłańskie przyjął w 1988 r. w Siedlcach. Studiował w Rzymie na papieskich uniwersytetach: Gregorianie i Angelicum, gdzie uzyskał licencjat z katolickiej nauki społecznej.

Po powrocie do diecezji ks. Suchodolski zajmował się najpierw duszpasterstwem akademickim, a następnie w latach 1996-2016 Światowymi Dniami Młodzieży. Jak zapewnił w rozmowie z Radiem Watykańskim również jako biskup pozostanie blisko młodych.

Ks. Suchodolski: młodzież zawsze będzie mi bliska

„Dzień, w którym zadzwonił do mnie nuncjusz i poinformował mnie o tej decyzji to był Wielki Wtorek, kiedy w Kościele czyta się Ewangelię o zapowiedzi zdrady Judasza i zaparcia się Piotra. Tym bardziej jest to dla mnie taka wskazówka, żeby być pokornym w przyjmowaniu tego urzędu, bo tak naprawdę być biskupem to służyć. Dlatego z jednej strony przyjmuję tę nominację z wielką wdzięcznością, a z drugiej z olbrzymią pokorą, prosząc jednocześnie wszystkich o wsparcie modlitewne, żeby, jak to się mówi, woda sodowa nie uderzała do głowy, ale żeby ten duch Chrystusa Sługi, którego też uczyłem się w formacji oazowej, nieustannie mi towarzyszył - powiedział Radiu Watykańskiemu ks. Suchodolski. - Dzisiaj na pewno nie będę ograniczał się do samej tylko młodzieży w tej mojej posłudze, bo razem dojrzeliśmy już do realizacji naszych podstawowych powołań w życiu. Ale oczywiście młodzież jest bardzo bliska mojemu sercu. I myślę, że dla mnie jest to zobowiązanie, aby być obecnym razem z młodymi, żeby im towarzyszyć, słuchać ich i głosić im po prostu Jezusa. Tak jak na Krzyżu ŚDM jest ten napis: Głoście wszystkim, że tylko w Jezusie umarłym i zmartwychwstałym jest zbawienie i odkupienie. To chcę czynić treścią mojego biskupiego posługiwania.“

16 kwietnia 2020, 12:00