Vatican News
Audiencja ogólna w papieskiej bibliotece Audiencja ogólna w papieskiej bibliotece  (Vatican Media)

Papież: prawdziwa sprawiedliwość pochodzi od Boga

„Ewangelia Jezusa Chrystusa jest największą sprawiedliwością, jaką można dać sercu ludzkości, która jej potrzebuje, nawet jeśli nie zdaje sobie z tego sprawy” – to słowa Papieża z audiencji ogólnej. Dzisiejsza katecheza poświęcona była czwartemu z błogosławieństw: „Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni” (Mt 5, 6). Ze względu na obostrzenia związane z epidemią koronawirusa Franciszek wygłosił katechezę przed kamerami w bibliotece Pałacu Apostolskiego, bez udziału wiernych.

Krzysztof Ołdakowski SJ – Watykan

Ojciec Święty zaznaczył, że wyrażenie: być głodnym i spragnionym sprawiedliwości oznacza dzielenie cierpienia samego Boga, który współodczuwa krzywdy oraz uciski swoich dzieci. Zło doznawane przez człowieka na świecie dociera do jego serca. Bóg wysłuchuje wołania ciemiężonych i zstępuje, aby ich wyzwolić. Jednak Jego sprawiedliwość jest większa niż prawo człowieka lub osobista doskonałość. Chodzi o sprawiedliwość pochodzącą od samego Boga.

Papież – niepokój ludzkiego serca

„W Piśmie Świętym znajdujemy wyrazy pragnienia głębszego niż to fizyczne, które jest pragnieniem umieszczonym u podstaw naszej istoty. Psalm mówi: «Boże, Ty Boże mój, Ciebie szukam; Ciebie pragnie moja dusza, za Tobą tęskni moje ciało, jak ziemia zeschła, spragniona, bez wody» (Ps 63, 1). Ojcowie Kościoła mówią o tym niepokoju, które zamieszkuje w sercu człowieka – podkreślił Papież. – Św. Augustyn powiada: «Stworzyłeś nas (...) jako skierowanych ku Tobie. I niespokojne jest serce nasze, dopóki w Tobie nie spocznie. Jest łaknienie wewnętrzne, pragnienie wewnętrzne, niepokój...».“

Papież zwrócił uwagę, że w każdym ludzkim sercu, kryje się tęsknota za światłem, pragnienie prawdy i dobra, które ostatecznie jest pragnieniem Boga. To dlatego Kościół jest posłany, aby wszystkim głosić Słowo Boże przeniknięte Duchem Świętym. Bardzo ważne jest także, aby chronić i pielęgnować dobre pragnienia, czyli to wszystko, co czyni życie ludzkie dobrym i szlachetnym.

Papież – pragnienie sprawiedliwości zostanie nasycone

„Jezus ogłasza w tym błogosławieństwie, że istnieje takie pragnienie, które nie będzie zawiedzione; pragnienie, które, jeśli za nim pójdziemy, zostanie nasycone i zawsze doprowadzi do pomyślnego końca, ponieważ odpowiada ono sercu samego Boga, Jego Ducha Świętego, który jest miłością, i również pragnieniu, które Duch Święty zasiał w naszych sercach – zaznaczył Papież. - Niech Pan udzieli nam tej łaski: posiadania tego pragnienia sprawiedliwości, które jest dążeniem do znalezienia jej, do zobaczenia Boga i czynienia dobra innym.“

11 marca 2020, 15:40