Vatican News
Papież do Polaków: niech domy będą przeniknięte miłością Papież do Polaków: niech domy będą przeniknięte miłością  (Vatican Media)

Papież do Polaków: niech domy będą przeniknięte miłością

Podczas audiencji ogólnej Papież Franciszek skierował apel dotyczący sytuacji w Burkina Faso, gdzie w ostatnim czasie bardzo nasiliła się przemoc. W niedawnym zamachu zginęło prawie 100 osób. Polecił Miłosierdziu Bożemu ofiary, rannych, pozbawionych dachu nad głową oraz wszystkich cierpiących z powodu tego dramatu. Zachęcił ponadto władze cywilne i kościelne, a także wszystkich ludzi dobrej woli do pomnażania wysiłków we wprowadzaniu w życie dialogu i zgody w duchu zapisów dokumentu o ludzkim braterstwie. Ojciec Święty pozdrowił również pielgrzymów z Czech, przybyłych z okazji 30-tej rocznicy kanoznizacji św. Agnieszki. Życzył im odnowionego entuzjazmu w niesieniu Ewangelii, szczególnie tym, którzy nie znają jeszcze Chrystusa oraz podziękował za przyniesione ofiary na rzecz biednych.

Krzysztof Ołdakowski SJ – Watykan

Franciszek zwrócił się również do pielgrzymów przybyłych z Polski.

Papież – małżonkowie są żywą „figurą” ukazującą Boga

„Witam pielgrzymów polskich. Drodzy bracia i siostry, małżonkowie, którzy kochają i rodzą życie, są prawdziwą żywą «figurą», zdolną ukazać Boga Stwórcę i Zbawiciela. Ich miłość staje się symbolem intymnej rzeczywistości Boga (por. Adhort. Amoris laetitia, 11) – podkreślił Papież. Życzę wam, by wasze domy były miejscami, które przenika miłość, gdzie słucha się głosu Boga i ludzi. Niech będą domowym Kościołem, napełnionym duchem wiary, nadziei i otwartości na nowe życie. Z serca błogosławię wam i waszym rodzinom.“

13 listopada 2019, 11:49