Vatican News
Ks. Luigi Sturzo, kapłan i polityk, założyciel włoskiej chadecji Ks. Luigi Sturzo, kapłan i polityk, założyciel włoskiej chadecji 

Papież przypomina ks. Struza, założyciela włoskiej chadecji

Nie wolno zapominać o świadectwie i nauczania ks. Luigiego Struzo. Jest to szczególnie istotne w naszych czasach, w których polityka zmaga się z poważnym kryzysem antropologicznym – napisał Papież w przesłaniu z okazji 100-rocznicy powołania do życia Włoskiej Partii Ludowej. Ten sycylijski kapłan i polityk był jej założycielem i pierwszym sekretarzem. Dziś trwa jego proces beatyfikacyjny.

Krzysztof Bronk - Watykan

Kluczowym wkładem ks. Struzo było zdecydowanie zerwanie z dualizmem między etyką i polityką, który przykazanie miłości ograniczał wyłącznie do życia prywatnego. Ks. Struzo zaszczepił Włochom świadomość, że miłość musi się wyrażać również w życiu politycznym, które jest obowiązkiem każdego chrześcijanina.

Franciszek przypomniał też odezwę, z jaką dokładnie przed stu laty ks. Struzo zwrócił się do Włochów, do wszystkich ludzi wolnych i mężnych. Jej główne punkty są wciąż aktualne. Chodzi tu w szczególności pierwszeństwo osoby wobec społeczeństwa, społeczeństwa wobec państwa i moralności wobec polityki. Aktualna jest również postulowana wówczas centralna roli rodziny, obrona własności prywatnej, znaczenie pracy jako prawa i obowiązku każdego człowieka, budowanie pokoju przez stworzenie rzeczywistej wspólnoty narodów.

Papież podkreślił, że ten włoski polityk i mąż stanu, był przede wszystkim kapłanem wiernym Kościołowi i dążącym do urzeczywistnienia nauczania Ewangelii. Choć jak sam przyznał w swym duchowym testamencie, bardzo trudno jest pogodzić politykę z życiem kapłańskim, uchronić je od ludzkich emocji. „Bóg wie, jak gorzkie były dla mnie doświadczenia minionych 60 lat. Powierzyłem je jednak Bogu, we wszystkim szukając Jego chwały i służąc prawdzie” – napisał w cytowanym przez Papieża testamencie ks. Struzo.
 

15 czerwca 2019, 14:10